Her er veksten så sterk at øya blir for lita: - Vi kan kanskje øke med 50 mennesker til

Mange små øysamfunn i distriktene sliter med fraflytting og nedleggelser. På Husøy er problemet det motsatte.