Spillere og hovedtrener vurderes med karakterer fra 1 (svakest) til 10 (best).