(Nettavisen): Hovedflyplass-kommunen Ullensaker er Norges største vekstkommune og Akershus landets største vekstfylke. Det viser ferske befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Med 1658 nye innbyggere i 2018, en befolkningsvekst på 4,5 prosent, er det ingen som gjør Ullensaker rangen stridig som Norges hurtigst voksende kommune.

På de neste plassene kommer Lørenskog (Akershus) med 3,7 prosent vekst, Nannestad (Akershus) med 3,3 prosent, Spydeberg (Østfold) med 3,2 prosent og Skedsmo (Akershus) med 2,7 prosent.

Ullensaker-ordfører Tom Staahle (Frp) er fornøyd, men ikke overrasket. Ullensaker har toppet denne lista før. Staahle peker på at Ullensaker siden årtusenskiftet har hatt en vekst på fantastiske 49 prosent, og han tror kommunen fortsetter med turbofart:

– Prognosene tilsier at vi når 50.000 innbyggere i 2030, men mitt tips er at vi passerer det tallet før den tid, sier han til Nettavisen.

I oktober i fjor var det 20 år siden Oslo Lufthavn Gardermoen – på grensen mellom Nannestad og Ullensaker – ble åpnet som Norges nye hovedflyplass. Det satte fart på utviklingen.

Bygger Norges største næringspark

– Ullensaker har vokst siden hovedflyplassen ble etablert her i 1998. Hele regionen har nytt godt av det. Vi har god tilgang på boliger og arbeidsplasser, og nå har vi regulert ferdig landets største næringspark på 5500 dekar. Den skal romme 25.000 til 40.000 arbeidsplasser, reklamerer ordføreren.

Staahle er opprinnelig fra Oslo øst, men har bodd i Ullensaker i 20 år.

– De som mener at Oslo er landets største knutepunkt, tar feil. Det er Ullensaker. Ser du på flyplassregioner i Stockholm, København og Helsinki, ser du den samme trenden. Airport cities vokser, sier han.

Flyplass-kommunene Nannestad og Ullensaker hadde samlet 51.916 innbyggere ved inngangen til 2019, en økning på 2100 på ett år.

Ønsker seg større frihet

Staahle erkjenner at det er utfordringer med en så rask vekst som Ullensaker opplever, men han ser få problemer. På spørsmål om hvor han som ordfører opplever hindringer, svarer han Fylkesmannens innsigelser og fordelingsnøkkelen for statlige overføringer av skatteinntekter:

– Vi ønsker oss mer kommunal frihet. Innsigelser fra Fylkesmannen koster oss mye tid og ressurser. Når det gjelder kommunale overføringer, får vekstkommunene lite oppmerksomhet.

– Mener du at oppmerksomheten og innsatsen i større grad bør rettes mot vekstkommunene?

– Ja, pengene bør følge folket, sier Ullensaker-ordføreren.

Ved inngangen til 2019 var det 38.234 innbyggere i Ullensaker, som sammen med en rekke andre Akershus-kommuner gir et viktig bidrag til at fylket økte innbyggertallet med 10.029 i fjor. Dermed står Akershus for en tredel av befolkningsveksten i Norge i fjor. Alle Akershus-kommunene på topp 100-lista Nettavisen presenterer hadde i sum 574.587 innbyggere ved inngangen til 2019.

I sum ble vi 32.000 flere nordmenn i fjor, en fremgang på 0,6 prosent. Vi nærmer oss 5,33 millioner innbyggere, viser SSB-tallene.