Helseminister Bent Høie presenterte i dag onsdag tiltak for å sikre og øke beredskapen i luftambulansetjenesten i Nord-Norge.

– De siste ukene har vært krevende for flyambulansetjenesten og har skapt usikkerhet i befolkningen. Men en samlet tjeneste har også vist hva den kan levere selv når fly blir satt på bakken og andre blir underlagt restriksjoner, sier helseminister Bent Høie, ifølge en pressemelding.

– Nå er det viktig at vi opprettholder og styrker beredskapen, og derfor blir følgende tiltak nå iverksatt - ifølge meldingen:

  • Babcock stiller med et ekstra dagfly Beech B250 i Finnmark stasjonert i Alta. Det blir gradvis operativt på kortbane etter hvert som pilotene blir trent. Flyet inngår i beredskapen frem til påske.
  • Forsvarets helikopter i Kirkenes blir forlenget til 15. januar. Parallelt med dette jobbes det med å få på plass et helikopter for helseberedskap som kan være i Kirkenes gjennom vinteren. Basert på erfaringene fra dette skal Helse Nord vurdere behov for et permanent ordinært ambulansehelikopter i Kirkenes.
  • Et ekstra jetfly blir videreført frem til 5. januar, med mulig unntak for 24.-25. desember.

- Jeg vil gi helseregionene et oppdrag å plassere et ekstra jetfly i Tromsø gjennom vinteren for å avlaste kortbaneflyene i beredskap. Et jetfly kan ta lengre oppdrag, spesielt til Svalbard. Praktiske og avtalerettslige forhold må avklares nærmere.

- Under møte med flysykepleierne onsdag sist uke kom det frem at kommunikasjonsløsningen i ambulanseflyene gjør at sykepleierne ikke hører dialogen mellom pilotene og bakken. Det kunne de med tidligere operatør. Det gjorde sykepleierne forberedt hvis det skjedde endringer i flygningen. Dette var ikke en del av anbudet for ny operatør, og er derfor ikke installert i Babcocks fly. Luftambulansetjenesten HF bestiller nå en løsning som ivaretar dette behovet. Det er forventet at denne løsningen kan innfases 2. kvartal 2020. I mellomtiden jobbes det med kompenserende tiltak.

- Helse Nord vil gjøre en ny vurdering av intensivtilbudet ved Finnmarksykehuset Klinikk Kirkenes, for å sikre at klinikken har ressurser og kompetanse til å behandle respiratorpasienter som ikke kan sendes videre. Det er grunn til å tro at beslutningen fra 2008 om at sykehuset nedjusteres til nivå 1-sykehus, ikke blir gjennomført.

- Luftambulansetjenesten HF vil etablere opsjonsavtaler som sikrer enda raskere tilgang på nødvendige flyressurser fra Norden, hvis en liknede hendelse som vi opplevde første helgen i desember gjentar seg.

Statens helsetilsyn har informert departementet om at Helsetilsynet vil føre tilsyn med om befolkningen har fått og får tilgang til forsvarlige luftambulansetjenester i Nord-Norge.