Her ender den dramatiske ferden i grøfta: - Ikke mer rom for idioti langs veiene våre