Avdekket flere avvik ved sykehjem

AVVIK: Sykehjemmet på Lyngstunet helse og omsorgssenter får kritikk av Fylkesmannen etter et tilsynsbesøk.

AVVIK: Sykehjemmet på Lyngstunet helse og omsorgssenter får kritikk av Fylkesmannen etter et tilsynsbesøk. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

- Lover å rette dem opp.

DEL

Lyngen kommune sikrer ikke systematisk kartlegging av ernæringsstatus, identifisering av risiko og oppfølging av tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos pasienter ved sykehjemmet på Lyngstunet helse- og omsorgssenter.

Det er konklusjonen i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Troms etter et  tilsynsbesøk på sykehjemmets langtidsavdeling på Lyngstunet helse- og omsorgssenter.  Tilsynsbesøket var uanmeldt.

Systemsvikten er ifølge rapporten et avvik som er å betrakte som en mangel på oppfyllelse av krav gitt i flere lover og forskrifter.

Avviket bygger på:

• Lyngstunet helse- og omsorgssenter har ikke implementert retningslinjer for kartlegging, forebygging og behandling av underernæring.

• Det er ikke dokumentert at det gjøres en kartlegging og helhetlig vurdering av hvorvidt en person er i ernæringsmessig risiko.

• Selv om vekt tas regelmessig, framgår det bare unntaksvis av journal at det gjøres vurderinger av vektnedgang/vektøkning.

• Selv om journalgjennomgang viser at pasienter får målrettede tiltak i form av blant annet kostplan og ernæringsdrikke, er det bare unntaksvis dokumentert at tiltakene blir evaluert.

Bakgrunnen for valg av tilsynstema er flere undersøkelser som viser at pleietrengende eldre er blant pasientgruppene som har særlig risiko for underernæring. Sykdom er den viktigste årsaken til vekttap og underernæring. Samtidig øker underernæring risikoen for komplikasjoner og gir nedsatt motstand mot infeksjoner. Underernæring kan redusere fysisk- og psykisk funksjonsevne, gi redusert livskvalitet og føre til økt dødelighet. Underernæring er en av flere faktorer som kan øke risikoen for fall blant eldre.

Tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår. I faglig retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring , vises det blant annet til viktigheten av kompetanse, ledelsesforankring, definerte ansvarsforhold og samhandling. På denne bakgrunn har Fylkesmannen i Troms har i år valgt å gjennomføre uanmeldte tilsyn i sykehjem hvor ernæring er tema.

«Har godt kosthold»

- Vi vet at vi har et godt kosthold. Fylkesmannen mener vi må bli flinkere til å skrive ned og dokumentere dette. Slik sett har vi en jobb å gjøre. Vi må bli flinkere til å registrere ernæringsstatus på pasienter, både når de flytter inn og under vegs, sier helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll i Lyngen kommune i en kommentar.

Artikkeltags