Kommunen har allerede lyst ut 79 av de nye jobbene.

Lederstillingene besettes først og har søknadsfrist allerede rett over påske.

Her trengs både sykepleiere, hjelpepleiere, sosionomer, psykolog, leger, kostverter og en del teknisk personale.

Bygget har kommet opp i rekordfart i og med at det settes opp som modulbygg. Modulene er bygd på Skanskas modulfabrikk på Steinkjer. Mellom 80 og 90 prosent av arbeidet er ferdig når modulene er ferdigmontert.

De kommer blant annet ferdig med toalett, dusj og elektriske installasjoner til medisinsk hjelpeutstyr på rommene. Det arbeidet som må gjøres på byggeplassen er hovedsakelig montering av sengeheiser og annet utstyr, sammenkobling av moduler og bygging av korridorer.

  • LES MER: Se alle utlyste stillinger her

Kommuneoverlege Trond Bratland og seksjonsleder Aud-Helene Dragland inviterte torsdag pressen på en omvisning i det som skal bli det nye Helsehuset Tromsø med 69 sengeplasser, alle på enerom med eget bad.

Bygget skal overleveres til kommunen 17. juli, og de første pasientene tas inn i begynnelsen av september.

Nytt tilbud

De 69 plassene er fordelt på 34 korttidsplasser hvorav 17 av dem er ordinære korttidsplasser og 17 plasser forsterket i forhold til pasienter med ganske stort hjelpebehov.

Så er det en avdeling til lindrende behandling, for eksempel kreftpasienter og pasienter som får smertebehandling. En avdeling til øyeblikkelig hjelp har også 9 plasser. Det samme har en rehabiliteringsavdeling, mens en rus- og psykiatriavdeling har 8 plasser.

Det er oppholdsrom og kjøkken på alle avdelinger. Bygget er formet som en hestesko. Inne i hesteskoen skal det bli et lite tun hvor oppegående pasienter kan oppholde seg.

Aud-Helene Dragland sier den lindrende avdelingen og rus- og psykiatriavdelingen er helt nye tilbud i Tromsø kommune.

- Vi får både økt kapasitet og gjør nybrottsarbeid med de nye tilbudene, sier Dragland.

Det er også nytt at de nye avdelingene vil settes sammen med tverrfaglige behandlingsteam. Når en ny pasient kommer inn, skal det gjøres en vurdering av hva slags behandlingstilbud akkurat denne pasienten trenger.

- Målet med disse nye tilbudene er å legge til rette for at folk skal kunne bo lenger hjemme, slik at de ikke må ha permanente sykehjemsplasser, sier Trond Brattland.

Helsehuset Tromsø vil trolig kunne gjøre at kommunen snart vil slippe å betale millionvis av kroner for ferdigbehandlede pasienter som ligger på UNN.

De siste årene har Tromsø kommune betalt opptil 20 millioner kroner for at de ikke har sykehjemsplasser til pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset.

Kommunen må betale 5000 kroner per døgn pasientene blir liggende på sykehuset.

Blir billigere for kommunen enn å betale til UNN

Kommunen har ennå ikke helt oversikt over hva døgnprisen blir på det nye helsehuset, men ifølge Aud-Helene Dragland er prisen noe lavere enn det man i dag betaler til sykehuset.

Helsehuset Tromsø har et brutto arealet på nærmere 6300 kvadratmeter og en kostnadsramme på 310 millioner kroner.

- Helsehuset Tromsø er sårt tiltrengt. Vi må gjøre oss klar til den eldrebølgen som kommer. Dette er en viktig begynnelse, sier Trond Brattland.

Han sier kommunen trenger 10 nye sykehjemsplasser hvert år de nærmeste 10 årene på grunn av den geriatrisk utviklingen av innbyggerne i Tromsø.