– Skal informere enda bedre om Helseekspressen

Bernt Nerberg, leder for Pasientreiser i Tromsø, lover å gjøre tiltak for å sikre at rutiner ved overbooking av bussen blir gjort kjent for brukerne.