Drosjen til Ketil havarerte – nå frakter han de syke i traktorskuffa

I den lille bygda Musken i Tysfjord må en del syketransporter skje i en traktorskuff.