Dette skjer med amalgam-tennene

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Gamle amalgamfyllinger kan gi både tannpine og en slunken lommebok

DEL

KLIKK.NO: Er du blant dem som fikk tennene fylt med store, mørkegrå amalgamplomber for flere tiår siden? Du er ikke alene.

Amalgam var tidligere et så populært fyllingsmateriale at folk i 40- og 50-årene i dag blir omtalt som amalgamgenerasjonen.

Helseplager knyttet til amalgamfyllinger er et omdiskutert tema, og debatten om hvorvidt det kvikksølvholdige materialet skader helsen vår raser stadig blant fagfolk og pasienter.

Noen plager er imidlertid godt dokumentert.

Sprukne tenner løsner

Har du kjent en ilende smerte i tennene når du tygger på noe hardt og slipper bittet? Da kan det være et tegn på at smilet ditt holder på å slå sprekker.

Store amalgamfyllinger kan gjøre at tennene sprekker under fyllingene. Sprekkene er ofte nærmest usynlige og kalles infraksjoner. Infraksjonene kan føre til store smerter og ising, og i verste fall kan biter av de sprukne tennene løsne og falle av.

- En grunn til dette er at amalgam utvider seg når det herder. Dette skaper press på tannen, og når den belastes over tid kan den sprekke, forteller tannlege Ivar Andersen-Gott, som stadig opplever at pasienter med amalgamfyllinger kommer for å få reparert sprukne tenner.

Ifølge tannlegen var det også tidligere vanlig å legge betydelig større plomber enn i dag, og dette kan også føre til sprekdanneleser i tennene.

- Store fyllinger betyr at det er mindre tannsubstans igjen, og dette gjør at tannen blir skjør, sier Andersen-Gott.

Sprekker i tennene av amalgam

Amalgam har ikke de samme egenskapene som for eksempel plast, og limer ikke tannen sammen dersom det skulle oppstå en sprekk.

- For å feste amalgam måtte man ofte bore bort deler av tannen under fyllingen for å få den til å sitte. Dette gjør at det blir mindre igjen av tannene, og den kan lettere sprekke, forteller Andersen-Gott.

En sprukket tann kan fort bli en dyr affære. Infraksjoner vises ikke på røntgenbilder, og man må gjennom en klinisk undersøkelse for å finne ut hvor sprekken sitter.

Dette kan gjøres ved at man biter på en pinne i plast og forsøker å utløse en iling i den sprukne tannen. Noen ganger må hele fyllingen i tannen fjernes så man kan se sprekkdannelsen direkte.

Dersom du har flere sprekker i tannen din, er som regel resultatet at fyllingen må fjernes og erstattes med en krone. I noen tilfeller, hvis infraksjonen har gjort at tann-nerven er infisert av bakterier, må tannen også rotfylles før den restaureres.

I tilfeller der sprekken deler tannen i to, kan du i verste fall bli nødt til å trekke hele tannen.

For enkelte som forbinder tannlegeskrekk med smerte og engstelse kan det å gå til tannlegen fortone seg som et mareritt. Men det går an å skape nye, gode assosiasjoner til situasjonen.

Pris for å fjerne amalgamfyllinger

- Det er en ganske stor prosess å fjerne amalgamfyllinger, og det innebærer en viss risiko. Når man fjerner fyllingene kan det oppstå vibrasjoner i tennene, noe som gjør at de kan bli skadet og sprekke, sier han.

Dersom dette skjer, kan de økonomiske utgiftene bli langt større enn du hadde sett for deg.

- Resultatet kan bli at du må bytte til en krone og det kan fort koste deg 5000-6000 kroner, til stor forskjell fra de 1000-1500 kronene du hadde beregnet å bruke på en ny fylling, sier tannlegen.

Andersen-Gott får støtte av tannlege Bjørn Hogstad som mener man bør være bevisst på hva en utskiftning kan gjøre med tennene.

- I mange tilfeller er det nok best å la fyllingene ligge, og heller vurdere å skifte dem dersom man opplever plager, anbefaler Hogstad.

Bivirkninger av amalgam

Gamle amalgamfyllinger har flere mørke sider. I en tid der mange benytter seg av tannbleking og tannkrem som skal gjøre tennene hvite, gjør de mørkegrå fyllingene det vanskelig å oppnå et blendene hvitt smil.

Flere tannleger markedsfører seg på bytting av gamle amalgamfyllinger, og lover deg et vakkert hvitt smil som resultat.

Andersen-Gott ber imidlertid folk om å tenke seg nøye om før de går i gang med å bytte godt fungerende, friske fyllinger.

Helseplager og sykdom av amalgam

Amalgam er ikke lenger tillatt å bruke i norske tenner.

En ferdig fylling av amalgam består av ca. 50 % kvikksølv, noe som har gjort bruken av det svært omdiskutert.

Mange mener de har fått store helseplager på grunn av amalgamfyllinger i tennene, og har rapportert om tretthet, depresjon, nedsatt hukommelse, plager fra mage og tarm og i muskler og ledd.

Foreløpig er kontaktallergi den eneste bivirkningen ved amalgam som er dokumentert, ifølge Lars Björkman, leder for Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer.

Kontaktallergi viser seg som hvitt, og noen ganger også rødt, utslett i slimhinnene, og er en allergisk reaksjon som kan oppstå når amalgamet er i direkte kontakt med slimhinner på tungen eller i annet vev.

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer forsker stadig på om amalgam kan føre til øvrige helseskader.

En studie gjennomført av Bivirkningsgruppen, viser at pasienter som fikk byttet ut amalgamfyllingene sine rapporterte om mindre helseplager tre år etter utskiftningen.

Alle de 40 pasientene som var med i studien hadde helseplager som de mistenkte kunne være forårsaket eller påvirket av amalgamfyllinger. Halvparten av pasientene fikk byttet amalgamfyllingene, den andre halvparten fikk ikke.

I gruppen som ikke fikk byttet fyllingene, var det ingen endring i intensiteten av helseplager etter tre år. Björkmann mener likevel at dette ikke påviser at amalgam kan føre til øvrige helseplager.

Ta kontakt med lege

- Det er mange faktorer som spiller inn i en slik studie. Minsket eksponering for kvikksølv kan være en av forklaringene, men også pasientenes forventning til utskiftningen, og det at de ikke lenger trengte å bekymre seg for amalgamet i tennene, kan ha virket inn på resultatet, sier Björkman.

Han viser til at en optimal studie ville vært dobbelt blind, slik at pasientene ikke visste hvem som fikk byttet ut amalgamet, men mener dette ville vært umulig å gjennomføre med det grå fyllingsmaterialet.

Björkman anbefaler alle som mistenker at helseplagene deres er knyttet til amalgamfyllinger å ta kontakt med lege eller tannlege, og advarer mot å trekke forhastede konklusjoner.

- Helseplagene kan ha helt andre årsaker enn amalgamet. Det er dessuten alltid en risiko ved å fjerne fyllinger, og man kan ende opp med å måtte rotfylle eller trekke hele tannen dersom den går i stykker, sier han.

Har du fått allergi av amalgam?

Dersom du reagerer på direkte kontakt med amalgamet, er det stor sannsynlighet for at du er allergisk mot kvikksølv.

- Ved påvist kontaktallergi kan man få støtte fra NAV til å fjerne fyllingene, sier Björkman, som understreker at også annet fyllingsmateriale kan føre til kontaktallergi.

Påvist allergi er per i dag den eneste måten man i dag kan få dekket utgifter til fjerning av gamle amalgamfyllinger.

FAKTA: Fakta om Amalgam

Siden 1. januar 2008 har det vært forbud mot å lage nye amalgamfyllinger i Norge. Dette var et resultat av restriksjoner på bruk av kvikksølvholdige produkter, gitt av Miljøverndepartementet.

Amalgam består av metallisk kvikksølv blandet med et metallpulver som består av sølv (ca. 70 prosent), tinn (ca. 25 prosent) samt kopper og sink. Amalgamfyllinger inneholder omtrent 50 prosent kvikksølv.

Kvikksølvet bindes av metallpulverert, men noe kvikksølv frigis kontinuerlig. Mengden er minimal, og hittil ikke påvist skadelig. Det fordamper fra fyllingene og kan dermed tas opp i lunger, mage og tarm og føres videre i blodet. Noe tas opp i hjernen. Størstedelen skilles ut via nyrene.

Skader på fyllinga ved f.eks. fjerning kan frigi mer av kvikksølvet.

Kilde: Bivirkningsbladet

Artikkeltags