I løpet av sju år tok 1.910 pasienter sitt eget liv mens de var i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg, ifølge en ny rapport, langt flere enn antatt.

Det er ifølge NRK første gang i Norge det er utarbeidet en oversikt over hvor mange som tar livet sitt mens de får behandling. Tallene fra 2008 til 2015 overrasker også forskerne.

– Det er et vanvittig høyt antall, og betydelig høyere enn de begrensede oversiktene vi har hatt om dette fra før av, sier Fredrik Walby, som leder dette arbeidet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Oversikten viser blant annet at svært mange tok livet sitt mens de var innlagt på sykehus eller nylig utskrevet. LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – reagerer sterkt på de store mørketallene om selvmord i psykiatrien.

– Sterkt kritikkverdig

– Det er alvorlig og sterkt kritikkverdig at helsemyndighetene ikke har oversikt over tallene, men har undervurdert dette problemet grovt. Det er særlig alvorlig at både tvangsinnlagte og andre som er innlagt på grunn av selvmordsfare, tar sitt eget liv, sier konstituert styreleder i LEVE, Vigdis Songe-Møller i en pressemelding.

– Det er en ekstra belastning for etterlatte når deres nærmeste tar livet sitt mens de er i helsevesenets varetekt eller nylig er utskrevet. Her er det åpenbart en stor svikt i hjelpeapparatet, sier hun og lover at Landsforeningen vil følge opp saken.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er glad for å ha de nye tallene på bordet, men han peker også på at veldig mange som ellers kunne tatt livet sitt, blir reddet av psykisk helsevern.

– Men kunnskapen vår om hva som skal til for å forebygge alle selvmord, er mangelfull. Disse nye tallene, og kartleggingssystemet vi har startet, vil hjelpe oss å lage mer målrettede tiltak. Det ønsker jeg virkelig velkommen, sier han til NRK.

(©NTB)