Forsvaret med advarsel: - Nå kan du ikke stole på GPS-signalene i Indre Troms

Av

Under den store militærøvelsen Joint Reindeer som pågår denne uka, har forsvaret varslet at de vil "jamme" GPS-signaler.

DEL

De har fortalt at brukere av GPS-signaler må forvente redusert eller ingen tilgang til GPS-signaler i perioder, og nå letter de litt på sløret om hvorfor dette gjøres.

Lars Fossberg er oberstløytnant og talsmann i Hæren. Her forteller han mer om hva de skal gjøre og hvorfor:

- Det er viktig for å kunne operere uten tilgang til posisjoneringsdata. Denne gjennomføringen under øvelsen skal bidra til at enhetene i Hæren skal kunne oppnå dette, sier Fossberg.

Overdøver radiosignaler

- Hva vil det si å “jamme”?

- Det å jamme betyr i sin enkelhet at en sender ut høy effekt for å “overdøve” radiosignaler som går fra en radio til en annen. Det vi prøver å oppnå er å forstyrre eller nekte enheter å prate sammen. Jamming er en del av elektronisk krigføring i Forsvaret, sier Fossberg.

- I hvor stort område kan dere “jamme”?

- Det er mange faktorer som spiller inn i forhold til hvor stort område en kan jamme. Dette være seg hvor tett de vi prøver å jamme står, hvor sterkt signalet mellom de er og hvor langt unna de står selve jammeren, sier Fossberg.

- Hva slags konsekvenser vil det ha?

Konsekvensen av å bli jammet kan være at du ikke får gjennom meldinger, ikke får opp posisjon eller at du rett og slett bli isolert. Alle kan vel kjenne seg igjen i å miste GPS data når en bruker navigasjon i sivilt kjøretøy, sier Fossberg.

- Har dere gjort dette tidligere? Hvordan gikk det da?

- Dette har Hæren gjort tidligere med god virkning. Det er en del år siden sist en gjennomførte aktivitet i denne skalaen, sier Fossberg.

- Hvorfor gjør vi dette nå?

- I en hverdag hvor “alle” blir avhengig av tilgang til kommunikasjon, er det viktig at man har prosedyrer og tiltak som gjør en i stand til å gjennomføre oppdrag selv om man mister tilgang til GPS og radio. Det kan være flere grunner til at en enhet eller avdeling kan miste både muligheten til å kommunisere og vite eksakt hvilken posisjon en har – derfor må en jevnlig øve på bortfall av denne type tjenester, sier Fossberg.

- Er dette en ny kapasitet i Hæren?

- Dette er ikke en ny kapasitet i Hæren, men det er besluttet at kapasiteten skal oppgraderes betraktelig de neste årene, sier Fossberg.

- Kan vi forvente at dette vil skje mer fremover?

- Hæren har et behov for å trene og øve innenfor elektronisk krigføring og det er naturlig at en slik aktivitet kommer til å øke i årene fremover, sier Fossberg.

- Har dere selv vært utsatt for dette?

- Som en del av trening i å beskytte oss mot dette så er det nødvendig å oppleve effekten av dette selv, sier Fossberg.

- Kan dere bruke denne kapasiteten for å få ned ukjente droner?

- Når en ser på jamming generelt så er det den med sterkest signal som oftest “vinner”. En drone opererer med forholdvis lav effekt så å «stanse» en drone vil kunne være mulig med dette systemet. En kan ikke være sikker på hvordan en drone som jammes vil kunne oppføre seg hvis den blir jammet. Noen drar tilbake til han som opererer dronene, noen lander på et forhåndsvalgt posisjon og noen kan fly rett frem helt til den er tom for batteri, sier Fossberg.

- Kan sivile i indre Troms stole på GSP-signalene sine fremover?

- Nei, ikke i de periodene vi kommer til å jamme. Det som er viktig å få frem er at vi bruker systemet til å nekte tilgang på data fra satellittene, det vil si at du rett og slett ikke får posisjonsdata til den enheten en bruker. En annen metode er å villede GPS, det vil si å «narre» enheten til å tro at den er et annet sted. Vi kommer IKKE til å narre GPS mottakere, så får du data fra satellitter så kan du være trygg på at den posisjonen du har er riktig, sier Fossberg.

- Kan dere gjøre det samme med telefon og internett?

- Alt som utstråler energi gjennom lufta kan jammes. Har du internett over WIFI så kan det jammes og det samme gjelder telefon, sier Fossberg.

- Er det håndholdt eller er det egne vogner?

- Det er beltevogner og droner vi skal jamme ifra, sier Fossberg.

- Har dere varslet andre aktører som luftfart og politi?

- De mest relevante sivile instanser er varslet, sier Fossberg.

Tilsiktede forstyrrelser

I en pressemelding fra Hæren mandag ettermiddag heter det at «det i perioder bli utført tilsiktede forstyrrelser, jamming, av signalene fra Navstar Global Positioning System (GPS). Brukere av GPS-utstyr må i følgende tidsrom og områder påregne perioder medredusert eller ingen tilgang til GPS-signaler».

Dette kan skje fra 5. til 11. mars - når som helst i løpet av døgnet.

Dette er posisjonene som kan bli rammet:

Varslingsområde hav/bakkenivå:Innenfor: 69°N/17°E - 69°N/18°34’E - 68°34’N/18°34’E - 68°34’N/17°E / begrenset østover til svenskegrensen. Område Setermoen-Bjerkvik.

Varslingsområde opp til 30000ft: Innenfor: 71°N/10°E - 71°N/22°E - 66°40’N/22°E - 66°40’N/10°E.

Det er nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom som har Forsvaret tillatelse til å forstyrre signalene.

Utsatt for russisk jamming

Hæren gjør oppmerksom på at hvis det skulle oppstå situasjoner som nødvendiggjør tilgang til GPS, kan forsøkene stanses ved å kontakte telefonnummeret 477 96357 eller sekundærnummer 771 99410.

Så sent som i september i fjor brukte russerne jamming under øvelsen Zapad 2017, en aktivitet som påvirket GPS-ene på både Widerøe- og SAS-maskiner i en uke i området.

Artikkeltags