Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) reagerer sterkt på bruken av ureglementert tvang ved Psykiatrisk avdeling ved UNN på Åsgård som er kommet fram i Sivilombudsmannens tilstandsrapport.

- Det er veldig alvorlig det som er kommet fram. Det er en svært urovekkende sak, som jeg mener vi som helsepolitikere må ta på det største alvor, sier Knutsen.

BAKGRUNN: Tilsynsrapport sterkt kritisk til behandlingen av psykisk syke ved UNN-avdeling: «Flere av pasientene rapporterte om krenkende, seksualiserte og nedverdigende utsagn (Nordlys+)

Senjaværingen, som nå er på Stortinget i sin tredje periode, sier hun er overrasket over det som nå kommer fram. Pasientbehandlingen som beskrives er ifølge Knutsen uakseptabel.

- Ut fra det som kommer fram i Sivilombudsmannens rapport går det både på forholdet mellom ansatte og pasienter, den ureglementerte tvangsbruken, og det som virker å være dårlig kontakt mellom ledelse og de som står i den kliniske behandlingen i hverdagen.

- I utgangspunktet har jeg tillit til UNN. Jeg har tro på at vi har gode fagfolk ved landsdelens største og viktigste sykehus. Men her må man gå grundig gjennom saken og blant annet vurdere om man har tilstrekkelig med ressurser.

LES OGSÅ: Sjokkrapport om UNN: - Pasient lagt i bakken og ble alvorlig skadet

Knutsen, som også er medlem av helse- og omsorgskomiteen, sier hun vil ta opp saken med helseministeren.

- Denne regjeringa skryter ofte av at psykisk helse er et prioritert område. Men mye tyder på at dette ikke stemmer med virkeligheten. Skal man ha god pasientbehandling må man ha økonomiske ressurser og tilstrekkelig med faglig kompetente ansatte.

- Det overordnede helsepolitiske ansvaret ligger hos regjeringen. Derfor vil jeg følge opp saken overfor helseministeren, sier Ap-representanten i Troms.

LES OGSÅ: UNN-styrelederen tar grep etter sjokkrapport: - Jeg er veldig opprørt

UNN SVARER: – Rapporten viser at vi har utfordringer