Olje- og energidepartementet (OED) behandler for øyeblikket en rekke klager på at NVE har tillat Troms Vind AS og Raudfjell Vind AS å bruke veien gjennom Kattfjord for å føre turbinene og annet utstyr til fjells.

I utgangspunktet skulle egentlig turbinene skipes inn til Buvika på andre sida av fjellet og derfra kjøres via tunnel, men senere søkte utbygger om å endre adkomstveien. De mener Buvika-alternativet vil medføre større konsekvenser for miljøet. Samtidig vil endring av veien spare prosjektet for rundt 80 millioner kroner.

- Aldri til å starte på nytt

Både Tromsø kommune og Fylkesmannen, samt en rekke foreninger, lag og privatpersoner har klaget til OED på NVEs vedtak.

Men fra investorenes side er det ingen andre alternativ enn å bruke den eksisterende veien.

– Vi kommer aldri til å starte på nytt med planlegging og bygging i Buvika. Da pakker vi og drar fra Kattfjorden, sier representant for investorene Mathias  Bimberg til NRK.

Miste prosjektet

Ifølge NRK er han uforstående til klagene som har kommet og skjønner ikke hvorfor befolkningen ikke er glad for arbeidsplassene som vil bli skapt.

– Nå risikerer både landselen og kommunen å miste et av de største investeringsprosjektene noen sinne, sier han.

I Tromsø kommune er det tverrpolitisk enighet om at man ikke vil ha endret adkomstvei. Også Fylkesmannen er i mot endringen. OED skal nå behandle klagene på NVEs godkjenning.

I forrige arrangerte departementet befaring og folkemøte i Kattfjord.

Mye engasjement

Innspill fra møtet og befaringen skal brukes i den videre behandlingen av saken, opplyste ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen.  

- Ved å være her får man inntrykk av området og snakket med dem som er berørt. Vi har jo merket at det er mye engasjement rundt saken, uttalte han til Nordlys.

OEP skal nå begynne på den avsluttende behandlingingen. Høisveen kan ikke si når klagene er ferdig behandlet og resultatet klart.