Sykepleierne trapper opp streiken i Kreftforeningen: Tromsø-kontoret rammes

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Sykepleierforbundet utvider streiken til Kreftforeningens distriktskontorer i Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Streiken har nå vart i over hundre dager.

Fredag går to spesialsykepleiere i Stavanger ut i streik, mens ytterligere to medlemmer tas ut ved distriktskontorene i Tromsø og Kristiansand torsdag 28. september. Dersom konflikten ikke er løst innen den tid, vil 29 av sykepleierforbundets 34 medlemmer i Kreftforeningen være tatt ut i streik.

Da Kreftforeningen gikk fra arbeidsgiverforeningen Virke til NHO Abelia, ble sykepleierne ansett for å være funksjonærer og mistet dermed tariffavtalen de hadde som sykepleiere. De mener de mister både streikerett og minstelønnssatser i det nye avtaleverket, og streiker for å få beholde sykepleieravtalen.

- Provosert

Kreftforeningen mener det er urimelig at sykepleierne skal beholde sykepleieravtalen når de på samme arbeidsplass har ansatt for eksempel jurister som funksjonærer i lignende stillinger.

Norsk Sykepleierforbund og nestleder Solveig K. Bratseth sier de er kraftig provosert over at Kreftforeningen påstår at jurister, sosionomer eller andre yrkesgrupper, like gjerne som en sykepleier med spesialisering på feltet, kan svare dem som kontakter Kreftlinjen med helsefaglige spørsmål.

– Svekke pasienttilbud

– Spesialsykepleierne som jobber på Kreftlinjen utgjør et svært viktig tilbud for personer som befinner seg i en meget vanskelig livssituasjon. Disse personene har selvsagt både forventninger om, og krav på, å få snakke med kvalifisert helsepersonell. Vi anerkjenner kompetansen til jurister og sosionomer som svarer på spørsmål innen sitt fagfelt. Men vi kan ikke skjønne at Kreftforeningen nå velger å svekke dette viktige pasienttilbudet ved å tukle med spesialsykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, sier Bratseth.

Streiken rammer Kreftforeningens kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim, Tønsberg, Stavanger og Tromsø.

- Dette utspillet fra NSF, er trist på flere plan. Både fordi det de sier er direkte feil, og fordi partene nylig har vært i dialog og samtalene har vært konstruktive.  Derfor reagerer vi også på at vi først får høre om opptrapping gjennom media, og ikke fra NSF slik spillereglene er, sier Jacob Conradi organisasjonssjef i Kreftforeningen.

Han sier videre: - Det er feil at Kreftforeningen svekker tilbudet til norske kreftpasienter ved at det ikke er sykepleiere som besvarer helsefaglige spørsmål. På Kreftlinjen i dag sitter det spesialsykepleier som svarer på helsefaglige spørsmål under hele åpningstiden. Alle får svar, selv om kan det ta noe lenger tid nettopp på grunn av streiken.  Vi har ikke satt denne jobben til jurister og sosionomer. De svarer på spørsmål rundt sitt fagfelt – som de alltid har gjort.

Abelia-direktør: - Fortvilende

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia sier at han tar utspillet fra NSF til etteretning.

- Vi tar til etterretning at NSF fremmer stadig nye påstander om hvorfor streiken fortsatt pågår. Streiken handler naturligvis ikke om hvorvidt Kreftforeningen anerkjenner sykepleiernes kompetanse. Det er det ikke noen tvil om at de gjør. Nettopp derfor har vi strukket oss langt for å få på plass en tariffavtale med NSF, men opplever liten vilje der til å finne en løsning.

Han understreker at streik er arbeidslivets sterkeste virkemiddel.

- Det fortvilende i denne saken er at NSF velger å bruke streik i en situasjon der ingenting endres for de streikende sykepleierne. Kreftforeningen har tilbudt samme arbeidsvilkår, lønn, arbeidstid og pensjon som sykepleierne hadde under den forrige tariffavtalen. De mister selvsagt heller ikke den lovregulerte streikeretten.

Haugli mener streiken handler ikke om sykepleiernes vilkår i Kreftforeningen, men om at NSF sentralt ikke har tillit til lokale parter, og forsøker å presse gjennom et offentlig avtaleverk i privat og ideell sektor.

- Det kan vi naturligvis ikke gå inn på. NSF må bære ansvaret for denne langvarige konflikten. Vi har vanskelig for å forstå de stadige angrepene på Kreftforeningen, en seriøs arbeidsgiver som opprettholder alle lønns- og arbeidsvilkår, som kun er egnet til å ramme kreftsaken og gjøre det stadig vanskeligere for de streikende å komme tilbake på jobb. Av hensyn til alle involverte, vil jeg be NSF tenke seg om og ta i mot vår invitasjon om dialog, sier Abelia-direktøren.

Artikkeltags