– Omfanget av trakassering mot mannlige sykepleiere er større enn jeg trodde, medgir Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Uakseptabelt

Over 20.000 medlemmer i NSF har besvart spørreundersøkelsen om seksuell trakassering og overgrep på arbeidsplassen. Undersøkelsen er gjennomført av tidsskriftet Sykepleien.

Mennene oppgir dobbelt så ofte som kvinner at de har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra kolleger, ledere eller andre ansatte de siste 12 månedene. Mens 2,8 prosent av kvinnene svarer bekreftende på dette spørsmålet, er det tilsvarende tallet for menn 5,5 prosent.

– Seksuell trakassering av kolleger og underordnede er uakseptabelt, slår forbundslederen fast.

Skal føle seg trygge

Blant mennene som oppgir å ha vært utsatt for trakassering eller overgrep fra andre ansatte, svarer 77,2 prosent at det var en kvinne som sto bak hendelsen.

Og på spørsmål om «hvilket kjønn hadde personen(e) som stod bak trakasseringen eller overgrepet, svarer 88,7 prosent av kvinnene og 22,8 prosent av mennene at det var en mann.

– Alle ansatte, både kvinner og menn, skal følge seg trygge på at de kan varsle, og at varslene skal behandles forsvarlig og følges opp, understreker Eli Gunhild By.

Hun er opptatt av at enhver arbeidsgiver har ansvar for at ansattes arbeidsmiljø er fullt forsvarlig.

– Dette omfatter også vern mot trakassering i alle former. Arbeidsgiverne har ansvaret for både å forebygge og håndtere trakassering, i tillegg til å følge opp dem som har vært utsatt for dette, sier hun.

Omfanget av trakassering mot mannlige sykepleiere er større enn jeg trodde.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Egne fortellinger

De mannlige sykepleiernes egne fortellinger om trakassering er mange. Et av medlemmene i NSF valgte blant annet å hoppe av sykepleierstudiet for å begynne på medisin. Årsaken til at han sluttet var følgende:

«Det virker som at det går en annen grense for trakassering av menn. Jeg har blitt kilt, «slått» i magen og fått uønsket oppmerksomhet rundt min penis. Kvinner er det sterkeste kjønnet i helsevesenet, uten tvil.»

Et annet medlem som besvarte undersøkelsen, delte sin historie slik:

«Har opplevd kvinnelige kolleger, kursledere og lektorer som har tatt meg i skrittet eller andre steder. Dette midt under praktiske prøver eller i arbeidshverdagen. Men ingen tror det skjer.»

Historiene er hentet fra feltet for fritekst i spørreundersøkelsen. (ANB)

Fakta om spørreundersøkelsen

  • Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 22. januar til 5. februar 2018.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut på epost til 99.867 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister.
  • Det ble sent én påminnelse. Totalt 21.316 personer deltok i undersøkelsen. Besvarelsene var anonyme.