Her er spørsmålene helseministeren må besvare

Artikkelen er over 2 år gammel

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har sendt ni spørsmål til helseministeren om luftambuansesaken

DEL

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har startet undersøkelser i flyambulansesaken. Innen en uke skal Bent Høie svare på en rekke spørsmål fra komiteen:

1. Har politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet på noe tidspunkt i anskaffelsesprosessen gitt signaler til underliggende etater om at krav om virksomhetsoverdragelse bør unngås?

2. Luftambulansetjenesten HF har fått utarbeidet juridiske betenkninger om virksomhetsoverdragelse datert hhv. 26. november 2015 og 14. mai 2018. Hadde statsråden kjennskap til de juridiske betenkningene da Stortingets helse- og omsorgskomite gjennomførte høring om ambulanseflysaken 24. mai 2018?

3. Det var kjent for Luftambulansetjenesten HF allerde i 2015 at det var sannsynlig at det kunne komme krav om virksomhetsoverdragelse. I konkurransegrunnlaget er det presisert at det er anbudsvinners ansvar hvis det er et krav om virksomhetsoverdrageosel. Hvilke vurderinger ble gjort av ev. anbudsvinners driftsevne hvis man ikke skulle gjennomføre virksomhetsoverdragelse?

4. Når ble statsråden klar over at det ikke lå noen skriftlige juridiske betenkninger til grunn for vurderingen av om at Luftambualansetjenesten HF ikke kunne stille krav om virksomhetoverdragelse grunnet EØS-regelverket?

5. Hva var årsaken til at Lufttransport FW AS ble pålagt å gi informasjon om lønns- og arbeidsvilkår til Luftambulansetjenesten HF som ble videreformidlet til en konkurrent i anbudsruden, all den tid det ikke var stilt krav i anbudsdokumentene om virksomhetsoverdragelse?

6. I andre runde av anbudskonkurransen senket en av de to aktørene som konkurrerte sitt pristilbud kraftig. Gjennomførte helsemyndighetene en ny vurdering av selskapets evne til å levere samme kvalitet?

7. Hvilke krav stilte departementet til en risikovurdering ved operatørbytt? Hvordan har dialogen om denne risikovurderingen blitt gjennomført?

8 Ble det, etter at det ble stilt spørsmål i mediene rundt daværende styreleder i Helse Nord RHF, Marianne Telles rolle i anskaffelsesprosessen, fra departementets side sørget for at helseforetaket gjennomførte en vurdering av hennes habilitet?

9. Direktør Juell i Luftambulansetjenesten HF har ved flere anledninger uttalt at de ikke ser at anskaffelsesprosessen kunne blitt gjort på en annen måte. Gitt dagens situasjon, er statsråden enig i denne vurderingen?

Artikkeltags