Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord om styrelederens habilitet: – Telle kunne ikke påvirke noe som helst i flyanbudet

Artikkelen er over 2 år gammel

Helse Nord har tirsdag ettermiddag sendt ut en pressemelding der de undestreker at Marianne Telle ikke kunne påvirke anbudsprosessen, og derfor ikke har blandet roller.

Avisa Nordlland: – I offentligheten skapes det nå et bilde av at styreleder Helse Nord RHF, Marianne Telle, blander roller og var inhabil i ambulanseflyanbudet. Fakta er at hun ikke på noen måte har vært delaktig i anskaffelsesprosessen – og hun har ikke hatt en dobbeltrolle, heter det i pressemeldinga, som ble sendt ut av Helse Nord tirsdag.

Videre står det at Telle ikke på noe tidspunkt i anbudsprosessen har fått informasjon om anbudet.

– I likhet med resten av styret i Helse Nord RHF, fikk hun informasjon etter at anbudet var avgjort. Det var Luftambulansetjenesten HF som gjennomførte anbudet, ikke Helse Nord RHF. Marianne Telle har ikke og hadde ingen rolle i Luftambulansetjenesten HF.

Marianne Telle er styreleder i Helse Nord. Hun er også leder for Bedriftskompetanse. Bedriftskompetanse jobber nå for å ansette piloter i selskapet Babcock.

Intensjonsavtalen med Babcock ble ifølge Helse Nord underskrevet 16. januar 2017 av Marianne Telle. Dette er seks måneder før anbudsresultatet kom.

– Det blir framstilt som om jeg i løpet av dette halve året har påvirket anbudet slik at Babcock skulle vinne. Men jeg har ikke vært delaktig i anbudsvurderingene og jeg har heller ikke kunnet påvirke dem, sier Telle i pressemeldingen.

Les også

Støre til NRK: - Ambulanseanbudet bør lyses ut på nytt

 

- Ikke tatt del

Det avvises at styreledere eller medlemmer av styret i Helse Nord har tatt del i anskaffelsesprosessen, og de har derfor ikke fått løpende informasjon om tilbudene.

– Nettopp for å sikre at personer ikke skal kunne komme i habilitetskonflikter.

I pressemeldinga påpeker Helse Nord følgende:

Styret i Helse Nord RHF har hatt én rolle i anbudet: Å gi en fullmakt for en økonomisk ramme til administrerende direktør i Helse Nord RHF. Denne fullmakten ble gitt i styremøte 27. mai 2017, uten å vite hvilket beløp dreide seg om, og heller ikke hvem som var innstilt som valgt leverandør.

Les også

Mener Telle bør vurdere sin stilling

 

- Kunne ikke gjøre meg inhabil

Marianne Telle uttaler følgende:

– Det sto ikke noe i sakspapirene jeg kunne bruke eller benytte meg av til egen vinning. Jeg kunne ikke gjøre meg inhabil om jeg så hadde villet, sier Marianne Telle.

Telle har nå meldt seg inhabil i saken. Grunnen til inhabiliteten forklarer Helse Nord slik:

«Bedriftskompetanses intensjonsavtale ble først aktualisert da Babcock fikk kontrakten. Når den nå fører til at Bedriftskompetanse bistår Babcock i tilretteleggingen i å rekruttere personell, har Telle som administrerende direktør i Bedriftskompetanse en klar økonomisk interesse i oppdraget for Babcock, også om den innebærer å rekruttere piloter fra dagens operatør, Lufttransport.»

Og:

«Rekruttering av personell fra dagens operatør kan svekke operatørens leveringsevne, som i så fall ikke tjener Helse Nord RHFs interesser. Dersom Marianne Telle derfor skulle delta i behandlingen av saker som berører kapasitetsutfordringene i tjenesten vil spørsmålet om hvilke interesser hun ivaretar kunne oppstå. Det vil være egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet. Telle har derfor valgt å erklære seg inhabil i saken.»

– På grunn av den situasjonen som nå har oppstått i flyambulansen, er det min vurdering at jeg er nødt til å erklære meg inhabil. Nestleder i styret i Helse Nord RHF, Inger-Lise Strøm, fungerer som styreleder i saker som vedrører flyambulansen, sier Telle.

Les også

Telles selskap jobber for Babcock - nå har hun meldt seg inhabil

 

Kommentarer til denne saken