Det fremkommer av en pressemelding onsdag kveld, signert av elleve leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

- Vi er overrasket over hvor lite Helse Nord-ledelsen har tatt hensyn til faglige og organisatoriske argumenter mot to PCI-sentre i Nord-Norge som vi gjentatte ganger har lagt fram, heter det i pressemeldingen.

Frykter for tilbudet

Bakgrunnen er innstillingen fra Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, til helseforetakets styremøte 25. oktober. Her foreslår Vorland å etablere et PCI-tilbud, som er en avansert form for utblokking av tette blodårer i hjertet, ved Nordlandssykehuset i Bodø fra 2019.

En slik etablering vil ramme tilbudet som i dag eksisterer i Tromsø ved at leger må pendle til Bodø og fagmiljøet splittes opp, frykter UNN-miljøet.

Vorland begrunner på sin side valget av Bodø med at det i dag er om lag 100.000 personer i Tromsø-området som har tilgang på PCI-behandling, mens en tilnærmet like stor befolkning i Nordlandssykehusets dekningsområde ikke har det.

- Befolkningene er omtrent jevnstore. Da har det noe med likeverd å gjøre, sa Vorland i et intervju med Nordlys onsdag kveld.

 

- Må starte med Finnmark

Legene ved UNN avviser dette. De mener at forslaget bygger på feilaktige faglige premisset og at styret i Helse Nord inviteres til å gjøre et vedtak som er politisk, ikke faglig begrunnet.

- Nasjonalt hjerteinfarktregister dokumenterer at overlevelsen etter hjerteinfarkt er svært god i Helse Nord - også i Nordland - med behandlingsresultater over landsgjennomsnittet og i internasjonal toppklasse. Skal ulikheter i regionale behandlingsresultater utjevnes må vi starte med Finnmark, heter det i pressemeldingen.

Oppropet er signert av  avdelingsoverlege Thor Trovik, seksjonsoverlege Amjid Iqbal, overlege Terje Steigen, overlege Jan Mannsverk, overlege Øystein Dahl-Eriksen, overlege Andreas Kristensen, professor og overlege Rolf Busund, professor og overlege Truls Myrmel, overlege Tommy Larsen, overlege Pål M. Tande og Mads Gilbert, professor og klinikkoverlege.

 

Håper forslag trekkes

Videre viser de til at ny data fra Helse Nord som skal ha vist at det ikke er påvist vesentlige forskjeller i behandlingstilbudet mellom sykehusene i Helse Nord.

- Saksframlegget refererer gjentatte ganger til dette kildematerialet som Helse Nord ikke vil frigi, heter det i pressemeldingen med henvisning til en fagrevisjonsrapport som de har begjært innsyn i, men ikke fått.

Avslutningsvis skriver legene at de mener at opprettelsen at et PCI-tilbud i Bodø «vil svekke den totale regionale hjertemedisinske beredskapen til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard».

- Vi håper derfor at saksframlegget og vedtaksforslaget trekkes før styremøtet, subsidiært av styrets flertall avviser det, lyder det fra UNN-legene.

Dette er saken

  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innbærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren. Inngrepet tar i de fleste tilfeller ikke mer enn en halvtime. PCI er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt.
  • Styret i Helse Nord skulle i februar behandle sak om organisering av PCI-tilbudet i Nord-Norge. Men saken ble utsatt etter sterke reaksjoner.
  • Anbefalingen fra administrerende direktør Lars Voland var å etablere tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.
  • Saken er berammet til styremøtet i Helse Nord 25. oktober.

Kilder: Unikard.orgHelse Nord, Nordlys

Her er Nordlys' saker om PCI-debatten