Gå til sidens hovedinnhold

Opprop fra UNN-leger: Håper Bodø-forslag trekkes før styremøte

Artikkelen er over 3 år gammel

Flere profilerte leger ved UNN går hardt ut mot Helse Nord-direktørens forslag om å legge omstridt PCI-senter til Bodø.

Det fremkommer av en pressemelding onsdag kveld, signert av elleve leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

- Vi er overrasket over hvor lite Helse Nord-ledelsen har tatt hensyn til faglige og organisatoriske argumenter mot to PCI-sentre i Nord-Norge som vi gjentatte ganger har lagt fram, heter det i pressemeldingen.

Frykter for tilbudet

Bakgrunnen er innstillingen fra Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, til helseforetakets styremøte 25. oktober. Her foreslår Vorland å etablere et PCI-tilbud, som er en avansert form for utblokking av tette blodårer i hjertet, ved Nordlandssykehuset i Bodø fra 2019.

En slik etablering vil ramme tilbudet som i dag eksisterer i Tromsø ved at leger må pendle til Bodø og fagmiljøet splittes opp, frykter UNN-miljøet.

Vorland begrunner på sin side valget av Bodø med at det i dag er om lag 100.000 personer i Tromsø-området som har tilgang på PCI-behandling, mens en tilnærmet like stor befolkning i Nordlandssykehusets dekningsområde ikke har det.

- Befolkningene er omtrent jevnstore. Da har det noe med likeverd å gjøre, sa Vorland i et intervju med Nordlys onsdag kveld.

Les også

Helsetopp om omstridt Bodø-ja: - Vi må bare respektere at vi er uenige

 

- Må starte med Finnmark

Legene ved UNN avviser dette. De mener at forslaget bygger på feilaktige faglige premisset og at styret i Helse Nord inviteres til å gjøre et vedtak som er politisk, ikke faglig begrunnet.

- Nasjonalt hjerteinfarktregister dokumenterer at overlevelsen etter hjerteinfarkt er svært god i Helse Nord - også i Nordland - med behandlingsresultater over landsgjennomsnittet og i internasjonal toppklasse. Skal ulikheter i regionale behandlingsresultater utjevnes må vi starte med Finnmark, heter det i pressemeldingen.

Oppropet er signert av  avdelingsoverlege Thor Trovik, seksjonsoverlege Amjid Iqbal, overlege Terje Steigen, overlege Jan Mannsverk, overlege Øystein Dahl-Eriksen, overlege Andreas Kristensen, professor og overlege Rolf Busund, professor og overlege Truls Myrmel, overlege Tommy Larsen, overlege Pål M. Tande og Mads Gilbert, professor og klinikkoverlege.

Les også

Fortsatt Bodø-motstand i omstridt helsesak: - Vårt standpunkt har ikke endret seg

 

Håper forslag trekkes

Videre viser de til at ny data fra Helse Nord som skal ha vist at det ikke er påvist vesentlige forskjeller i behandlingstilbudet mellom sykehusene i Helse Nord.

- Saksframlegget refererer gjentatte ganger til dette kildematerialet som Helse Nord ikke vil frigi, heter det i pressemeldingen med henvisning til en fagrevisjonsrapport som de har begjært innsyn i, men ikke fått.

Avslutningsvis skriver legene at de mener at opprettelsen at et PCI-tilbud i Bodø «vil svekke den totale regionale hjertemedisinske beredskapen til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard».

- Vi håper derfor at saksframlegget og vedtaksforslaget trekkes før styremøtet, subsidiært av styrets flertall avviser det, lyder det fra UNN-legene.

Dette er saken

  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innbærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren. Inngrepet tar i de fleste tilfeller ikke mer enn en halvtime. PCI er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt.
  • Styret i Helse Nord skulle i februar behandle sak om organisering av PCI-tilbudet i Nord-Norge. Men saken ble utsatt etter sterke reaksjoner.
  • Anbefalingen fra administrerende direktør Lars Voland var å etablere tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.
  • Saken er berammet til styremøtet i Helse Nord 25. oktober.

Kilder: Unikard.orgHelse Nord, Nordlys

Her er Nordlys' saker om PCI-debatten

 

Kommentarer til denne saken