UNN har rapportert om åtte uønskede hendelser siste døgn etter ambulanseflyproblemene: - For tidlig å si om det får medisinske konsekvenser

UNN har meldt fra om åtte uønskede hendelser siste døgn. Helse Nord vil ikke kommentere situasjonen.