Ute av Helse Nord-styret: – Overrasket og skuffet, sier UiT-rektoren

BEKLAGELIG: Anne Husebekk er skuffet over at UiT ikke lenger har et medlem i Helse Nord-styret. I forrige uke ble et nytt styre annonsert.

BEKLAGELIG: Anne Husebekk er skuffet over at UiT ikke lenger har et medlem i Helse Nord-styret. I forrige uke ble et nytt styre annonsert. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

UiT mister sin representant i det nye Helse nord-styret. Det beklager universitetsrektor Anne Husebekk.

DEL

Helse Nords nye styre ble presentert forrige uke. Der ble ikke Universitetet i Tromsøs representant, Arnfinn Sundsfjord, erstattet av et nytt UiT-medlem. Det er både overraskende og skuffende, mener UiT-rektor Anne Husebekk.

– Jeg må innrømme jeg er litt skuffet, sier hun til Nordlys.

– Jeg ledet selv et utvalg som anbefalte et tettere samarbeid mellom universitetene og helseforetak.

- Litt overrasket

Utvalget hun sikter til, Husebekk-utvalget, kom for et drøyt år siden med en tydelig anbefaling om bedre koordinering mellom landets universitet og helseforetak.

UiT-styret har i dag et styremedlem fra Helse Midt Norge, Stig Arild Slørdahl. Når UiTs medlem i Helse nord-styret nå er ute, er en gjensidig representasjon ikke lenger tilfelle. Det beklager UiT-rektoren.

– Jeg er litt overrasket, sier rektor Husebekk.

Hun peker på at signalene fra både Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet var sterke på verdien av samarbeid mellom universitetene og helseforetak.

– Jeg hadde nok ventet at vi skulle ha et medlem i styret. 40 prosent av vår aktivitet er i dag innen helsefag, sier Husebekk.

Omstridt sak

Helse Nord-styret har det siste året behandlet den omstridte PCI-saken, der de medisinske fagmiljøene i Tromsø og Bodø var uenige om organiseringen av akutt hjertebehandling i Nord-Norge. Før jul gikk styret inn for å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.

UiT-representanten i Helse nord-styret, Arnfinn Sundsfjord, var den eneste som stemte imot etableringen av et tilbud ved sykehuset i Bodø. Rektor Husebekk ønsker ikke å kommentere hvorvidt det kan ha hatt en påvirkning på den nye styresammensetningen.

«Ved styrevalg i de regionale helseforetakene blir det lagt vekt på at styrene samlet sett har relevant kompetanse med tanke på helseforetakets formål og utfordringer», skriver statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen, i en epost til Nordlys.

Hun skriver videre:

«Samtidig er det ønskelig med en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i det enkelte styre. Det er også viktig at styret representerer et mangfold og en bredde som dekker hele regionen.»

Avviser PCI-innvirkning

Erlandsen skriver at PCI-saken ikke har hatt noen innvirkning på sammensetningen av Helse Nord-styret.

«Ved styreoppnevning er det mange ulike hensyn som skal veies opp mot hverandre, og denne gangen ble det etter en helhetsvurdering ikke plass til et styremedlem med tilknytning til universitetet. Jeg vil understreke at et godt samarbeid mellom universitetene og helseforetakene er viktig, og jeg forventer at Helse Nord fortsetter å videreutvikle det gode samarbeidet med Universitetet i Tromsø. 

Jeg vil takke styremedlemmene som nå har gått av for den jobben de har gjort til det beste for sykehusene og pasientene. Samtidig er jeg trygg på at de nye styremedlemmene vil videreføre dette arbeidet på en god måte».

Artikkeltags