En feil i journalsystemet Dips har gjort at nær 2000 pasienter har fått oppført feil diagnose i sine pasientjournaler. Det melder NRK mandag.

Feilen har ført til at diagnoser har blitt ført på feil pasient. For Helse Nord gjelder dette 940 pasienter.

Feilen har rammet helseforetak i Helse Nord og Helse Vest. Feilen skjer når de som fører inn opplysninger har oppe to faner samtidig i programmet.

- Dette er forferdelig ugreit. Den typen koding skal skje på den pasienten det dreier seg om, sier medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset Harald Sunde til NRK.

De ble oppmerksom på feilen og sendte avviksmelding til Datatilsynet i juli. Feilen hadde oppstått etter en programvareoppdatering i februar. Dips rettet raskt opp feilen i samarbeid med helseforetakene, sier kommunikasjonssjef Thomas Bratteteig til NRK. Han sier systemet var grundig testet, og at de har lært av feilen.

Det er ikke kjente tilfeller av at feilen har ført til feilbehandling eller andre konsekvenser for pasienter, men dette er mulig sier kommunikasjonssrådgiver i Helsetilsynet Nina Vedholm.

- På generelt kan vi svare at feil av denne typen kan føre til konsekvenser for pasientbehandling som prognosetap, manglende eller feil oppfølging og økonomiske konsekvenser sier hun til NRK.