Helse Nord begrunner i et innlegg på sine nettsider forespørselen med at de ønsker å styrke beredskapen fram til Babcock leverer den avtalte beredskapen.

Forsvarets Bell-helikoptre har to ganger tidligere bistått luftambulansetjenesten fra Kirkenes.

I oktober var Luftambulansetjenesten HF forespeilet vesentlig bedre beredskap med tjenestens nye ambulansefly.

– Ikke fornøyd

Men Babcock, som er operatør, leverte 90,65 prosent beredskap, som var på nivå med de to foregående månedene.

– Vi er ikke fornøyd med den leverte beredskapen fra vår nye operatør av ambulanseflytjenesten og har etter møtet med dem fått bekreftet at de setter inn både kortsiktige og langsiktige tiltak inntil avtalt beredskap blir levert, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF.

Mangler piloter

Babcock opplyste onsdag i en pressemelding at hovedårsaken til at avtalt beredskap ikke er nådd, er avtalen som ble inngått da selskapet overtok piloter fra forrige operatør. De opplyser å ha sju overtallige piloter på Gardermoen, samtidig mangler selskapet til sammen sju piloter ved basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund.

For å styrke beredskapen har selskapet opplyst at de vil benytte flere piloter som i dag tjenestegjør i Sverige. I tillegg oppgraderer selskapet flere styrmenn til kapteiner og setter inn et ekstra Beech 250-fly i Finnmark.

– Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane. Flyet vil være tilgjengelig tolv timer i døgnet, og være en beredskap på topp av den øvrige beredskapen. Flyet vil bli benyttet til avtalt beredskap oppnås med tjenestens øvrige fly, sier sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen.