Dette er dødsulykkene med helikopter i nord

Alta-ulykken den tredje verste i historien.