URFOLKSEKSPERT: - Jeg er uenig i at det er en alminnelig og utbredt motstand mot samepolitikken. Kritikken framføres av en liten gruppe som gjør seg sterkt gjeldend, sier Ketil Zachariassen, førsteamanuensis ved UiT, og ekspert på urfolks- og minoritetshistorie. Foto: Asbjørn Jaklin

Urfolksekspert: - Det serveres en god del alternative fakta i samedebatten

Ekspert på urfolks- og minoritetshistorie er ikke imponert over alt som settes på trykk.
Publisert