Målfrid Baik, direktør ved NHO Arktis.
Anniken Renslo Sandvik

Til høsten skal Målfrid prøve å finne stedet der hun ble forlatt som nyfødt

Publisert