Asbjørn Jaklin

- Viktige verdier ved demokratiet kan gå tapt på veien hvis vi ikke makter å holde en mer saklig tone

Publisert