He-he, fra i dag jobber norske kvinner gratis – ut året

SELVTILFREDSE: - Poenget er bare at vi ikke må bli så selvtilfredse at vi glemmer å stå imot når det fra tid til annet dukker opp noen som hevder lønnsgapet er et problem, skriver Lasse Jangås.
Illustrasjonsbilde.
Heiko Junge / SCANPIX
NB Modellklarert.

SELVTILFREDSE: - Poenget er bare at vi ikke må bli så selvtilfredse at vi glemmer å stå imot når det fra tid til annet dukker opp noen som hevder lønnsgapet er et problem, skriver Lasse Jangås. Illustrasjonsbilde. Heiko Junge / SCANPIX NB Modellklarert. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Det har sannelig kostet krefter, men i dag kan vi menn igjen feire at vi så effektivt makter å opprettholde lønnsgapet mellom kvinner og menn.

DEL

NORDNORSK DEBATTHør bare her: I dag markerer arbeidstakerorganisasjonen UNIO «Equal Pay Day». Finnes det et bedre bevis på at vinneroppskriften vår fortsatt virker?

«Equal Pay Day» har som mål å synliggjøre at kvinner bare tjener 85 prosent av det menn gjør. Og det illustrerer UNIO i Norge ved at alt menn tjener fra 21. oktober og ut året, går kvinner glipp av.

Dagen markeres også i utlandet, på en litt annen måte og på en helt annen dag. Den internasjonale markeringen 12. april 2016 skal vise hvor langt inn i neste år kvinner må jobbe for å utlikne menns lønn fra året før.

Strategien vår har altså fungert optimalt, og skaffet oss soleklare seirer på to fronter:

1) Menn får fortsatt bedre betalt enn kvinner for samme jobb.

2) De tradisjonelle mannsyrkene er betydelig bedre betalt enn de typiske kvinneyrkene.

Vi må nå bare fortsette å sitte stille i båten. Hvis det absolutt må skrytes, bør det skje på gutteturer eller i lukkede rom.

Det er klart det er vanskelig å holde gleden tilbake etter en stor og viktig seier, men vi får ta med oss at det tross alt ligger gode penger i det.

Det har jo en verdi, det også. Det er jo ikke bare status vi slåss for.

Poenget er bare at vi ikke må bli så selvtilfredse at vi glemmer å stå imot når det fra tid til annet dukker opp noen som hevder lønnsgapet er et problem.

Vi må ikke sovne, ikke ta seieren for gitt. Ha derfor argumentene klare – og gjør det enkelt.

For eksempel er en klagegjenganger at kvinneyrkene (helse- og omsorg, barnehage, skole) er for dårlig betalte. Det mest effektive svaret på det er at det er kvinner som velger feil.

Det er faktisk deres eget valg å tjene dårlig. Eller er det vår feil, det også?

Vi registrerer også at stadig flere forskere mener at morgendagens velferdstilbud avhenger av at flere menn gjør som kvinner og velger omsorgsyrker, men den tid, den sorg.

Når den tid kommer, får vi sørge for å løfte lønna litt der, da – det er tross alt bare å bestemme seg. Bestemme oss.

Viktigst av alt i strategien blir et fortsatt våkent øye på politikerne. Så lenge de gjør som i dag – altså overlater alt til lønnsforhandlingene – er vi trygge.

Marerittscenariet er når politikerne begynner å tenke selv – for eksempel på at det ikke finnes en sjel i Norge som tør si høyt at det er riktig at menn og kvinner verdsettes så forskjellig.

Dit må vi ikke komme. Det spørsmålet må vi ikke tillate.

Og et annet faremoment: Politikerne må ikke gis anledning til å reflektere over forskjellen på saker de ikke har innflytelse på og ting de faktisk kan endre.

Den uforutsigbare flyktningstrømmen eller fallet i oljeprisen kan de jo gjøre lite med, og vi må aldri la noen minne dem på at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge har vært en tydelig konstant de faktisk har verktøy til å gjøre noe med.

Noen vil hevde at det strengt tatt er derfor vi har politikere, og det er derfor vi ikke må minne dem på det. De må for all del ikke få øye på verktøykassen som står i kontorhjørnet.

I tillegg må vi være våkne når det kommer aktører med autoritet som truer godene vi har sloss for så lenge. For eksempel har FNs kvinnekonvensjon gang etter gang pekt på den vedvarende kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet som et av Norges største likestillingsproblem.

Foreløpig har ikke dette gjort inntrykk, heldigvis. Og her hjemme fortsetter vi å holde debatten nede. Det er jo alltid mer effektivt når andre står opp for de som hevder seg rammet av urett.

Spesielt når de som tjener på uretten slåss for dem som er utsatt for den. Det ville derfor være et velkomment bidrag for kvinner om flere menn sto på barrikadene for deres sak.

Det må selvsagt ikke skje. Vi må fortsette vår kamp. Helt stille i båten.

Det er faktisk deres eget valg å tjene dårlig.