Den bitre Tromsø-striden har vart i tre år - nå har havnearbeidere tapt i Høyesterett

AKSJONER: Havnearbeiderne i Tromsø har i lengre tid gjennomført aksjoner mot det de mener er streikebryteri.

AKSJONER: Havnearbeiderne i Tromsø har i lengre tid gjennomført aksjoner mot det de mener er streikebryteri.

Artikkelen er over 3 år gammel

Havnearbeiderne tapte i striden mot selskapet Holship. Høyesterett mener Norsk Transportarbeiderforbund ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip.

DEL

Havnekonflikten har vart i over tre år. Transportarbeiderforbundet har siden 2013 boikottet selskapet for å hindre ansatte i Holship å losse og laste skip i Drammen havn. Havnearbeidere i Tromsø har like lenge vært ute i sympatistreik.

Nå er saken avgjort i Høyesterett.

Vil ha ringvirkninger

Transportarbeiderforbundet (NTF) mener Holship må inngå tariffavtale og binde seg til å benytte NTF-organiserte havnearbeider.

NTF har vunnet fram både i tingretten og lagmannsretten. For dem handler behandlingen i Høyesterett om viktige prinsipper.

– For oss handler dette om at Høyesterett skal anerkjenne boikott som et lovlig middel i kampen for tariffavtale, sa 1. nestleder i NTF, Terje Samuelsen til NTB før rettsaken begynte.

Høyesterett kom imidlertid til at boikotten er ulovlig. Under dissens, med ti dommere mot sju, mente retten at et slikt virkemiddel strider med etableringsretten etter EØS-avtalen.

Dommen vil derfor ha ringvirkning for alle havner i Norge som drives etter det samme lovverket.

Stor sak

Saken ble behandlet av Høyesterett i november. Før rettsaken uttalte advokat Nicolay Skarning, prosessfullmektig for Holship Norge, at saken tok opp mange sentrale spørsmål.

– Dette blir den største saken innenfor arbeidsrettsområdet på sikkert ti år fordi det er kommet opp så mange helt sentrale spørsmål om foreningsfrihet og EØS-avtalen.

Holship sier via sin advokat Nicolay Skarning at de nå er lettet over avgjørelsen.

– Resultatet vil gi oss åpne, gode og effektive havner, hvor blant annet Norsk Transportarbeiderforbund fortsatt vil ha en sentral rolle, sier han til NTB.

Saken oppdateres

Artikkeltags