(Nord24)

Havforskningsinstituttet har med prosjektet "MAREANO" gjennom flere år kartlagt og overvåket havbunnen utenfor norskekysten og i Barentshavet.

I en ny forskningspublikasjon kan nå Lene Buhl-Mortensen og kollegene tallfeste søppelet: Det ligger over 100 millioner «søppelbiter» bare i Barentshavet. Den samlede vekten er anslått til 23.000 tonn.

Analysene er gjort ved hjelp av videopptak fra MAREANO, skriver Havforskningstinstuttutet på sine hjemmesider.

Og det er mest søppel der det er mest fiskeriaktivitet, og i områder med bunnlandskap som fanger opp søppel.

- Vi ser tydelig at det er en opphoping av søppel i enkelte landskapstyper på havbunnen. Spesielt i dype daler og raviner, her blir avfallet liggende og kan ikke fraktes videre med strømmene, forteller HI-forsker Lene Buhl-Mortensen.

Fiskerne er den største enkeltsynderen.

- Vi observerte svært mye søppel i områder med høy fiskeriaktivitet på sokkelen utenfor Møre og Romsdal. Det meste var ødelagt fiskeutstyr, og enkelte steder noterte vi opp til 6000 søppelobservasjoner per km.

Dette var utenfor en større fiskerihavn, i følge rapporten.

- Dette er ekstremt mye, til sammenligning er det vanlig å få 230 søppelobservasjoner per km på kontinentalsokkelområder i Europa, forteller Lene Buhl-Mortensen.