En mindre fiskebåt gikk fredag kveld ned 3,5 kilometer sørøst for Kinnarodden i Gamvik kommune i Finnmark. HRS Nord-Norge slo alarm og flere fartøyer satte fart mot havaristen. Det første fartøyet kom ifølge HRS Nord-Norge frem etter snaue 20 minutter, og da fløt havaristen med bare baugen synlig. Mannen som hadde vært om bord i båten hadde vært i sjøen, men ble plukket opp i god behold. Bare 25 minutter etter nødmeldinga kom, var aksjonen avsluttet.