Pukkellaks er en fremmed art som sprer seg raskt og som kan gjøre skade på norske fiskearter og biologisk mangfold, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet. Arten er på svartelista.

– Invasjon av pukkellaks langs norskekysten har over tid vært en bekymring på grunn av sykdomsoverføring til annen villfisk og oppdrettsnæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Elvene i Finnmark og spesielt utfiskingen i Tana blir prioritert i arbeidet med å bekjempe pukkellaksen.

– Pukkellaksen er en fremmed art som ikke hører hjemme i norske elver og farvann. Vi vurderer nå Miljødirektoratets forslag til prioritering av tiltak mot pukkellaks. Den jobben som gjøres i Norge nå, vil ikke bare ha betydning for våre egne fjorder og elver, men kan også få betydning for andre deler av Europa, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).