Hasjtørke i Tromsø bekymrer: – Unge, ferske rusbrukere går rett på speed og heroin

Hasjprisen i Tromsø går til himmels, mens amfetamin og heroin blir billigere. Det vekker bekymring blant dem som kjenner rusmiljøet i byen.