Kommune ba om rolleavklaring etter gjentatte Ludvigsen-besøk – fikk ikke svar

BA OM AVKLARING: Ordfører Marianne Bremnes (Ap) bekrefter at Harstad kommune ba Fylkesmannen i Troms om en avklaring, etter at Svein Ludvigsen gjentatte ganger besøkte en person i en barnevernsinstitusjon.

BA OM AVKLARING: Ordfører Marianne Bremnes (Ap) bekrefter at Harstad kommune ba Fylkesmannen i Troms om en avklaring, etter at Svein Ludvigsen gjentatte ganger besøkte en person i en barnevernsinstitusjon. Foto:

– En forunderlig og uvanlig framgangsmåte fra fylkesmannens side.

DEL

Nordlys har tidligere skrevet at både Bufetat og en Troms-kommune ba om en rolleavklaring, etter at overgrepstiltalte Svein Ludvigsen i sin tid som fylkesmann ved flere anledninger dukket opp på barnevernsinstitusjoner uanmeldt, også utenom vanlig arbeidstid.

Ordfører Marianne Bremnes (Ap) bekrefter nå at det var Harstad kommune som ba om en slik avklaring.

– Det var lederen av barnevernsavdelingen som tok dette opp med fylkesmannsembetet, og jeg antar at det var i samarbeid med Bufetat. Man lurte rett og slett på hvordan man skulle tolke disse besøkene. Om de var å betrakte som tilsyn, eller ikke, sier Bremnes.

Gjentatte besøk

Fylkesmannsembetet  skal føre tilsyn med barnevernstjenesten i den enkelte kommune. Det er imidlertid uvanlig at fylkesmannen personlig utfører slike tilsyn.

Ludvigsen møtte imidlertid i løpet av sine åtte år som fylkesmann personlig opp på ulike barnevernsinstitusjoner, også i forbindelse med tilsyn.

- Som jeg har sagt flere ganger tidligere er det ingen innbygger i Troms som er så liten at ikke fylkesmannen skal se han, uttalte Ludvigsen til Folkebladet i 2007, i forbindelse med et tilsyn han deltok på ved Silsand Ungdomshjem.

Han begrunnet da sin tilstedeværelse med sitt sterke engasjement for at barnevernet følger opp sine forpliktelser overfor barn og ungdom.

Unntatt offentlighet

Bakgrunnen for henvendelsen fra Harstad kommune var at Ludvigsen oppsøkte én person gjentatte ganger på en av barnevernsinstitusjonene i kommunen, opplyser ordføreren.

Forespørselenom en rolleavklaring ble gjort gjennom saksbehandlingen rundt den konkrete barnevernsklienten, og har derfor vært unntatt offentlighet, ifølge Bremnes.

Nordlys ba i april i år Fylkesmannen i Troms om å få innsyn i henvendelsen, men fikk avslag med begrunnelsen at embetet ikke lenger er i besittelse av dokumentet.

«Dokumentet som det er begjært innsyn i befinner seg p.t. ikke hos Fylkesmannen. Vi har således ikke rådighet over dokumentet, og innsynskravet kan dermed ikke etterkommes», skriver Fylkesmannen i Troms.

Etter det Nordlys får opplyst, ble det beslaglagt av politiet på samme måte som blant annet Ludvigsens reiseregninger da etterforskningen startet.

Fikk ikke svar

Bremnes poengterer at det aldri var mistanke om at noe straffbart skjedde i forbindelse med disse besøkene.

– De syns det var en forunderlig og uvanlig framgangsmåte fra fylkesmannens side. Vanligvis utføres tilsyn av ansatte i underliggende avdelinger ved embetet, og disse skal varsles på forhånd, sier Bremnes.

Ifølge Harstad-ordføreren fikk kommunen aldri noe skriftlig svar fra Fylkesmannen. Saken ble heller ikke fulgt opp fra kommunens side.

Fylkesmannen i Troms vil ikke kommentere om, eller hvordan, henvendelsen ble fulgt opp.

– Fylkesmannen i Troms kommer ikke til å kommentere dokumenter som er i politiets besittelse før rettssaken mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen, skriver kommunikasjonssjef Kristine Østvold hos Fylkesmannen i Troms i en e-post til Nordlys.

Muntlig samtale

Tidligere har direktør i Bufetat region nord, Pål Christian Bergstrøm, fortalt at han i 2013 og 2014 også fikk to liknende henvendelser, hvor ansatte stusset over hvilken rolle Ludvigsen hadde under besøk på barnevernsinstitusjoner.

Bergstrøm ba derfor Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om en rolleavklaring.

– Jeg tok dette opp muntlig i min styringslinje, og Bufdir var så vidt jeg kjenner til ikke i kontakt med Fylkesmannen i Troms.

Bergstrøm forteller til Nordlys at han ikke ble klar over henvendelsen fra Harstad kommune til Fylkesmannen, før etter pågripelsen  i januar.

Direktør i Bufdir, Mari Trommald, opplyser til Nordlys at Bergstrøm tok kontakt på telefon.

– Bergstrøm fortalte i en telefonsamtale at Ludvigsen hadde besøkt en barnevernsinstitusjon utenfor arbeidstiden. Dette var en telefonsamtale som skjedde for fem-seks år siden. Telefonsamtalen handlet om man skulle forstå det slik at disse besøkene var en del av uanmeldt tilsyn. Dette ble kort diskutert og vi var enige om at dette ikke var å forstå som tilsyn. Det kom frem i samtalen at Ludvigsen var en engasjert fylkesmann som hadde et stort engasjement for barn og unge og at dette var hans begrunnelse for besøket. Det var ingen mistanke om noe grenseoverskridende adferd overfor barn eller ungdom – og det var ikke tema i samtalen, skriver Trommald i en e-post til Nordlys.

Dette er saken

 • I desember 2015 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep. Saken ble henlagt i april 2016 på grunn av bevisets stilling.
 • I desember 2017 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep på nytt av en annen person.
 • 3. januar 2018 ble Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede, inkludert overgrepsanmeldelsen som ble henlagt. Alle tre kom til Norge som asylsøkere.
 • Torsdag 4. januar ble han varetektsfengslet i en uke. Uken etter ble fengslingen forlenget med fire uker til 8. februar. Han ble deretter løslatt. Han erkjenner ikke straffskyld.
 • Før sommerferien tok Ludvigsen selv initiativ til å bli avhørt på nytt, med henvisning til at han ikke hadde hatt tilgang til egne notater under avhørene.
 • I august sendte statsadvokat Tor Børge Nordmo saken tilbake til politiet slik at de kunne sluttføre etterforskningen.
 • Onsdag 28. november tok statsadvokaten ut tiltale mot Ludvigsen.

Kilde: NTB

Svein Ludvigsen

 • Svein Ludvigsen, født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms, er tidligere banksjef i Sparebanken Nord-Norge, embetsmann og politiker (H).
 • Han ble utnevnt til fylkesmann i Troms 31. august 2001, men tiltrådte først 17. januar 2006. Han satt i stillingen til han gikk av som pensjonist sommeren 2014.
 • Han ble valgt inn på Stortinget i 1989 og satt som representant for Troms til 2001. Han var leder i Stortingets næringskomité i perioden 1993-1997 og visepresident i lagtinget fra 1997 til 2001.
 • Var 2. nestleder i Høyre fra 1990 til 1991. Har også vært leder i Tromsø og Troms Høyre.
 • Var fiskeriminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering, fra 2001 til 2005.
 • Utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 2005, for embetsfortjeneste. Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten».

Kilder: WikipediaStortinget

Artikkeltags