Harstad vil ha Tromsø som senter i ny region

Av
DEL

Formannskapet i Harstad vedtok mandag en uttalelse hvor de slår fast at Tromsø er det naturlige hovedsenteret for den nye regionen.

Harstad kommune, med ordfører Marianne Bremnes, påpeker at sammenslåingen må ta hensyn til hvordan befolkningen i de to nordligste fylkene fordeler seg, kommunikasjonsinfrastrukturen og tilbud i tillegg til hva som er et naturlig kompetansemessig tyngdepunkt.

Innspillet fra Harstad understreker at Tromsø er det kommunikasjonsmessige navnet i Troms og Finnmark for kommunikasjon i det nye fylket, og at Tromsø derfor vil være det naturlige senteret for den nye regionen.

I tillegg vil Harstad kommune påpeke viktigheten av at den nye fylkeskommunen sørger for at midtre Hålogaland, som landsdelens største og tettest befolkede område, får nok oppmerksomhet og støtte, og trekker frem Hålogalandsbrua, Hålogalandsveien og militær satsing på Evenes som eksempler.

Harstad kommune legger også til grunn at Kultur i Troms, som er lokalisert i Harstad, videreføres som i dag og videreutvikles. Harstad kommune forutsetter også at noen av oppgavene som blir foreslått overført til fylkeskommunen lokaliseres utenfor Tromsø og Vadsø, og at Harstad er et av stedene som da vil være naturlig.

Harstad kommune mener at dette er elementer som må tillegges stor vekt i megling og videre prosess.

Artikkeltags