Bestill Nordlys+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

I januar 2007 flyttet Tor Arne og kona Britt Tobiassen inn med sin familie i den praktfulle villaen i Holtet sør for Harstad. Etter hvert begynte et problem med kloakken å vise seg. Ofte gikk kloakken tett, og Tor Arne trodde det skyldtes mye bruk av toalettpapir, og at jentene i huset kastet hygieneartikler i toalettet. Barna fikk ofte skylden de gangene det gikk tett.

– Iløpet av en fem-seks-årsperiode hadde vi problemer med avløpet fire-fem ganger. I vennekretsen vår har vi flere rørleggere, og etter å ha konferert med dem, kom vi fram til at vi måtte få kontrollert anlegget, sier Tor Arne.

Han forklarer at et kloakkanlegg skal være vedlikeholdsfritt så lenge entreprenøren har gjort alt riktig.

– Kloakkanlegget skal være vedlikeholdsfritt dersom alt er gjort slik som det skal. Jeg fikk selskapet Roger Rørinspeksjon til å gå inn med kamera for å se på anlegget, og de kunne konstatere raskt at det lå for mye vann og kloakk i rørene, avløpet renner ikke tørt etter skyllinger sier han.

I oppoverbakke

Kamerabildene viste dog at det ikke var skade på anlegget, men derimot lå rørene med motfall mot kum. Tor Arne bestemte seg for at avløpet måtte åpnes opp og rettes på. Ifølge Tor Arne tilsier rapporten fra rørinspeksjonen at problemet ville kunne oppstå på ny.

I samme periode som han og kona fikk bygd huset av Kanstad Trelast, ble to andre hus oppført i umiddelbar nærhet. De tre eierne har samme felles avløp og kumme. Husene ligger i en slak helling, med familien Tobiassens hus nederst. Kanstad Trelast engasjerte Nydal Maskinstasjon til utbygging av kloakkanlegget til samtlige hus.

Det ble bestemt et trasévalg som medførte at kummen ble liggende overfor huset til familien Tobiassen. Dette reagerte Tor Arne og Britt på. De fryktet nemlig manglende fall til kummen, men de ble ikke hørt.

– Vi ville jo være den mest skadelidende par dersom noe skulle gå galt. Kanstad Trelast beroliget oss og sa at trasévalget de hadde tatt måtte gjøres for å oppnå nok fall. De skulle også filme anlegget ved ferdigstillelse.

Tor Arne Tobiassen stolte på at leverandørene kunne jobben sin, og at alt var i skjønneste orden ved overtakelse. Tilliten har de ikke vist seg verdig, skal vi tro Tor Arne.

Reklamasjonsfrist

Tor Arne er mektig irritert på både Kanstad Trelast og Nydals Maskinstasjon. Begge selskapene er kontaktet, men de har avvist at de har gjort noe feil. Tor Arne Tobiassen sier at Nydals maskinstasjon hevder at garantien gjelder i fem år, men det vil han ikke gi seg på. Tobiassen vil ikke holde seg til garantifristen da kloakk og avløp skal være nærmest vedlikeholdsfritt i mange år.

– De hevder reklamasjonsfristen har gått ut, men lovverket er sterkere. Her er det oppdaget at Nydals ikke har gjort jobben sin, og så gjemmer de seg bak reklamasjonsfristen.

For da torva ble løftet vekk fra kummen, ble det også oppdaget at store steiner lå inntil både rør og kummen.

– Slik skal det heller ikke være. Kummer skal innkapsles i fin grus slik at de ikke tar skade. Nydals har slurvet i arbeidet sitt rett og slett.

– En skam

Huset i Holtet utenfor Harstad solgte familien Tobiassen for rundt et år siden. Men ikke uten at kloakken ble reparert, og nye eiere ble opplyst om det hele. Eksisterende kumme som de var medeiere i kunne ikke brukes da den ikke var gravd ned dypt nok i forhold til Tobiassens hus.

– Vi engasjerte takstmann som har utarbeidet en solid rapport, og vi har vært i kontakt med kommunen som vil bistå oss fagmessig. Advokat har vi også kontaktet for å vurdere rettssak mot Kanstad Trelast og Nydals Maskinstasjon.

Paret har også forsøkt å komme til enighet med leverandøren og underleverandøren, uten å lykkes. I forlikstilbudet som ble lagt fram av de to selskapene, lød budet på 20.000 kroner for hvert av firmaene. I tillegg måtte ekteparet Tobiassen slette all negativ omtale om Nydals og Kanstad som de har kommet med i sosiale medier.

– Dette er en stor skam. Vi har hatt utgifter på over 114.000 kroner, pluss advokatutgifter. For å unngå flere utgifter forsøkte vi oss på et forlik, der vi delte utgiftene i tre. De svarte med et skambud på 20.000 hver, mot at vi trakk tilbake alt vi hadde skrevet på Facebook. De ber oss altså slette vår kommentar om hvor misfornøyde vi er, sier paret.

På Kanstad Trelast sin Facebook-side oppfordres det nemlig til å legge igjen antall stjerner man vil gi selskapet i kundetilfredshet. Her har Britt Kampen Tobiassen gitt to stjerner, og hun legger ikke skjul på hva hun mener om selskapet.

Motfall

I rapporten fra Roger Rørinspeksjon AS, kommer det tydelig fram hva som er problemet.

– Vi kan fastslå at avløpet ikke renner tørt etter skylling. Kloakken stopper opp i vann som står i røret, på grunn av motfall opp til kummen.

Inspeksjonen viser at de siste 5,5 meterne av totalt 18,5, ligger med motfall.

– Om dette motfallet har stått helt fra byggetiden i 2007 har vi ingen formening om.

Takstingeniør Tore Rekkedal har i sin rapport konkludert med at avløpsledningen er etablert uten fall, og enkelte steder med motfall. I likhet med Roger Rørinspeksjon. Men takstmannen skriver at det er usannsynlig at rørgaten har sviktet etter byggeår. Dette begrunner han med at traséen er etablert i ei sprengt grøft med lav tilfylling av masser.

– På bakgrunn av dette er det overveiende sannsynlig at problematikken som har oppstått, skyldes feil utførelse av anlegget i byggefasen, skriver Rekkedal i sin rapport.

Uprofesjonelt?

Ekteparet har blitt beskyldt for å opptre uprofesjonell av Kanstad Trelast, i og med at de har uttalt seg i sosiale medier. Det reagerer Britt Kampen Tobiassen kraftig på.

– Vi vil bare minne dem om at i denne saken så er det Kanstad og Nydals som burde være profesjonell. Vi er den skadelidende part, der disse selskapene har utført et dårlig arbeid. I stedet for å utføre faglig dyktig arbeid som de kan være stolt av, tilbyr de oss 20.000 hver for å holde kjeft. Det er ikke holdbart.

Tor Arne og Britt Tobiassen legger til at huset generelt sett var solid bygd.

– Det er bare så synd at vi skulle bli så skadelidende på grunn av slurvete arbeid med kloakkanlegget.

Krever sletting

Daglig leder i Nydals Maskinstasjon, Svein Nydal har tidligere slått fast at saken er foreldet, i og med at reklamasjonsfristen på fem år er gått ut. Dette står han fast ved i en samtale med Nordlys. Han ønsker ingen lang polemikk i media, men sier at saken er uheldig for begge parter.

– Saken har mer enn bare én side, men vi har ikke noe ønske om å utdype dette i media.

Han har satt Nordlys inn i saken, men ønsker ikke at dette gjengis av avisen, og ber om respekt for at han ikke ønsker å kommentere ytterligere.

I en epost Nordlys har fått tilgang til, har Svein Nydal skrevet at selskapet ikke har fått anledning til å rette opp egne feil.

– Ikke ansvarlig

Kanstad Trelasts advokat Karina Krane har i en epost til advokat Maren Melsbø som representerer ekteparet Tobiassen, skrevet at trevareleverandøren ikke har noe ansvar eller skyld i saken. Samtidig regarer Krane på at Kanstad Trelast er «hengt ut» i sosiale medier.

– Dette er uprofesjonelt, spesielt når man samtidig har en rettslik prosess mot Kanstad Trelast AS hvor man er bistått av advokat. For å få satt en strek i denne saken, og for å slippe unødig prosess, er Kanstad Trelast villig å betale 20.000 kroner som fullt og endelig oppgjør.

Også dette mot at alle uttalelser og kommentarer i sosiale medier slettes.

Daglig leder i Kanstad Trelast, Bodil Kanstad, skriver i en epost til Nordlys at hun ikke ønsker å kommentere saken.

– Vi kommenterer ikke kundesaker i media, og ønsker heller ikke kommentere denne saken.