Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) beskriver opposisjonen som uansvarlig og urealistisk når den går inn for å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.

Hareide tror ikke anslagene på 107 til 120 milliarder kroner for å bygge den 375 kilometer lange togstrekningen gir et riktig bilde av hva en endelig regning vil ende på. Et vedtak fra opposisjonen tirsdag om å bygge ut den lenge omdiskuterte strekningen ser ikke samferdselsministeren som realistisk.

– Men det som er min bekymring, er at vi skaper forventninger som jeg tror det er helt urealistisk å levere på, sier Hareide til NTB.

Han kaller vedtaket for uansvarlig fra Stortingets side.

– Vi følger alltid opp de anmodningene som Stortinget kommer med, men på hvilken måte vi kommer til å følge det opp, er det for tidlig å si noe om. Men én ting er klart, og det er at å realisere Nord-Norgebanen innenfor den Nasjonale transportplanen som vi har lagt fram, er ikke mulig, sier Hareide. (NTB)