Rana Blad: Regionrådene på Helgeland har invitert ledelsen ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) til samtaler om kompetansebehovet på Helgeland og situasjonen på Nesna, etter at Nord Universitet har vedtatt å legge ned Campus på Nesna.

Ordfører Hanne Davidsen i Nesna sier at det onsdag har vært samtaler. Det er enighet om en videre dialog for å vurdere muligheter for å etablere ny virksomhet med utgangspunkt i den infrastrukturen og kompetansen som er på Nesna.

– Det er imidlertid ikke aktuelt å ta over den aktiviteten som Nord universitet har vedtatt å avvikle, sier Davidsen i en pressemelding.