(Nord24)

TROMSØ (Nord24.no): Det ble strid da Babcock Scandinavian Air Ambulance AS, med hovedkontor i Tromsø, vant anbudet på flyambulanse i Norge. Kontrakten med den statlige Luftambulansetjenesten har en varighet på seks år fra 2019 med muligheter for 2 + 3 års forlengelse – og en verdi på flere milliarder kroner.

Både anbudsprinsippet, måten konkurransen ble avgjort på, arbeidsvilkår, dårlig regularitet i oppstarten og eierskapet på Malta ble heftig diskutert.

Nå er regnskapet for første hele driftsår klart. Det viser inntekter på tett under 400 millioner kroner, men et samlet tap på over 300 millioner kroner de to første årene. For det første hele regnskapsåret er tapet 200 millioner.

I årsrapporten skriver ledelsen at oppstarten har vært «utfordrende» med «stort press fra eksterne faktorer».

Men etter noen vanskelige oppstartsmåneder melder selskapet om «høy regularitet».

– Tap som forventet

Det ble diskusjoner da Babcock droppet prisen drastisk i en av anbudsrundene.

I årsrapporten skriver selskapet at de store regnskapstapene skyldes økte kostnader, blant annet store rentekostnader, men selskapet skriver at dette er «i tråd med forventningene».

Tapene er så store at egenkapitalen er negativ med over 300 millioner kroner, mens gjelda er på hele 1,6 milliarder kroner.

Tapene er så store at det utlyser styrets handlingsplikt, men selskapet har fått økonomiske forsikringer fra sine Londonbaserte eiere i giganten Babcock. Her er det aktuelt med kontanttilførsel eller konvertering av gjeld.

Ny hangar

I årsrapporten skrives det at bygging av ny hangar i Tromsø er i sluttfasen og at selskapet vil delta i flere anbudskonkurranser innen luftfart i tiden som kommer.

Selskapet er en stor arbeidsplass med 165 årsverk, der kun sju prosent er kvinner. Lønnskostnadene er på 123 millioner kroner, fordelt på 107 fulltidsansatte.

Daglig leder har en lønn på 2,5 millioner kroner, ned fra 2,8 millioner kroner, delvis grunnet lavere bonus.

Koronautfordringer

Covid-19 har gitt flere utfordringer:

«Risikoen for stengte landegrenser utgjør en stor sårbarhet for selskapet.»

Her nevnes flytting av kritisk personell og fly – samt risiko for infeksjoner – som de største risikofaktorene.

Tross dette kan selskapet skilte med et svært lavt sykefravær, sammenlignet med bransjen for øvrig, «kun» 3,73 prosent.

BABCOCK SCNADINAVIAN AIR AMBULANCE AS

mill.kroner 2020 2019
Driftsinntekter 399 0
Driftsresultat – 129 – 80
Resultat før skatt – 219 – 114
Egenkapital – 337 – 15
Gjeld 1600 368

Babcock, Henry Hansen og Lufttransport

Babcoks inntreden i det norske ambulansemarkedet begynner med Askeladd-historien om Henry Hansen–som har bakgrunn i Lufttransport–og som etablerte det som senere fikk navnet Scandinavian Air Ambulance. Så startet en sjarmoffensiven i Tromsø i forkant av de store offentlige luftambulanse-anbudene, der den tidligere svenske statsministeren Göran Persson var med på lanseringen. Her ble det lokket med bedre og billigere tjenester for den offentlige luftambulansen.

Henry Hansen solgte aksjene i livsverket sitt til Avinci Group, og senere Babcock, og kunne håve inn store beløp.

35.000 ansatte

Eierselskapet Babcock International Group PLC er en børsnotert multinasjonal gigant med hovedsete i London–og er i sterk vekst.

Omsetningen er på mer enn 40 milliarder kroner (4,4 mrd. pund). Gruppen har mer enn 35.000 ansatte. De har fire markedssegment: sjø, land, luftfart og atomkraft.

De er leverandør til atomubåtene i britiske Royal Navy.

Babcock er blant de største militærselskapene i verden, skriver Bergens Tidende.

Norske Storebrand har også utelukket selskapet for investeringer på grunn av produksjon av kontroversielle våpen.

Luftfart-satsing

De siste årene har de økt satsingen på luftfart betydelig. Etter oppkjøp i Avincis Group, Norsk Helikopterservice, Heli Aviation GmbH og Scandinavian Air Ambulance ble Babcock også en stor aktør innen luftfart. I 2017 utbetalte Babcock vel 70 millioner kroner for aksjer i Scandinavian Air Ambulance (£7.2 millions), ifølge årsrapporten.

I Norge vant de flyambulanse-anbudet etter å ha senket prisen med flere hundre millioner kroner i siste anbudsrunde.

Nytenking om lønn

Manglende krav om virksomhetsoverdragelse–altså at personellet hos den tapende parten, Lufttransport, skal følge med over til anbudsvinneren Babcock–var en av årsakene til at de kunne legge inn et lavere tilbud. Det ble senere endret. Det beste tilbudet fra Lufttransport FW AS var 11 prosent dyrere enn det vinnende tilbudet fra Babcock. Dette utgjør cirka 47 millioner kroner per år–og flere hundre millioner kroner i kontraktsperioden.

Manglende virksomhetsoverdragelse–i anbudsdokumentene–skjedde med Luftambulansetjenestens velsignelse–som ville ha nytenkning om lønn og arbeidsvilkår i anbudet. Det ble senere endret, slik at en rekke ansatte i Lufttransport til slutt ble over til Babcock.

Luftambulanse - flyambulanse

Illustrasjonsfoto: Luftambulanse på vinteroppdrag. Foto: Eivind Bø, Luftambulansetjenesten

BABCOCK

  • Multinasjonalt selskap med en årlig omsetning på over 40 milliarder kroner.
  • Etablert i 1891.
  • 35.000 ansatte
  • Fire divisjoner: Sjø, land, luftfart, atomkraft-industri.
  • Kjøpte i 2014 selskapet Scandinavian Air Ambulance–Nordens største ambulanseflyforetak.

LUFTAMBULANSEN

  • Luftambulansetjenesten HF har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i hele Norge.
  • Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene.
  • Totalt bruker de regionale helseforetakene over en milliard kroner på luftambulanse hvert år.
  • Tjenesten har ambulansehelikoptre og ambulansefly plassert på baser over hele landet
  • Luftambulansetjenesten HF har hovedkontor i Bodø, flykoordineringssentral i Tromsø, samt medisinsk teknisk avdeling i Trondheim.

FLERE SAKER

Babcock setter inn ekstra fly i nord