Har inngått storkontrakt med Tromsø kommune: - En viktig del for volumet vårt

Blant landets største bykommuner har Tromsø til nå hatt lavest andel utslippsfrie kjøretøy. Nå blir det storhandel for Tromsø kommune.