Har etterforsket underslagssak i 15 måneder: - Ikke heldig at det har tatt så lang tid

Politiet har så langt brukt ett år og tre måneder på etterforske underslagssaken i Tromsø kommune. Ennå er de ikke helt ferdige.