Returstasjonen på Skattøra kommer til å holde åpent enkelte helger fremover.

Årsaken er stor trafikk når folk rydder ute og inne om våren. Nå vil Remiks unngå lange køer og fordele trafikken over flere dager.

Første lørdagsåpent blir allerede denne helga, melder Remiks i en pressemelding.

- Foreløpig har vi satt datoer fram til september. I disse tider med vår og tidlig sommer, så øker trafikken til Returstasjonen kraftig. Dette skjer for så vidt på retur- og miljøstasjoner over hele landet. Folk rydder i loft og kjeller og i hagen, skriver Ivar Sture Handeland i Remiks i en pressemelding.

Remiks har allerede endret kjøremønsteret på returstasjonen, for å sørge for at eventuell kø holder seg inne på Remiks sitt anlegg og ikke strekker seg ut i hovedvegen.

- Dette har fungert bra.

Disse dagene blir lørdagsåpne foreløpig:

  • Lørdag 29 Mai
  • Lørdag 12 Juni
  • Lørdag 26 juni
  • Lørdag 31 juli
  • Lørdag 28 august

Åpningstider – 10:00 – 15:00