Har du observert denne mystiske farkosten i sundet i dag?

NEDRINGT: Nordlysredaksjonen har onsdag fått flere tips og bilder om ubåten som passerte Tromsøysundet. Det er ingen grunn til bekymring.

NEDRINGT: Nordlysredaksjonen har onsdag fått flere tips og bilder om ubåten som passerte Tromsøysundet. Det er ingen grunn til bekymring. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

HARSTAD/TROMSØ (Nordlys.no): Observante tromsøværinger kunne onsdag se en ubåt passere i Tromsøysundet. Men det er ingen grunn til bekymring. Dette er ingen russer eller krigshissig norsk ubåt.

«Utsira» har vært observert flere steder på sin ferd nordover mot Finnmark, hvor den skal delta i øvelse Joint Viking.

– Alle fartøyene som går nordover i disse dager skal være med i vinterøvelsen, sier informasjonssjefen til Sjøforsvaret, Fredrik Borgmann.

Han påpeker at dette er en øvelse som ble planlagt høsten 2013, og er ikke et ledd i en krigsretorikk mot Russland.

Ingen provokasjon

Det bekrefter også informasjonsoffiser Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter. Han forteller at Forsvaret på ingen måte ønsker å øke noen form for provokasjon ved å avholde øvelse så nær russergrensa.

– Etter en lignende øvelse i Bergen i 2013, igangsatte vi planlegginga av Joint Viking i Finnmark. Dette var lenge før den sikkerhetspolitiske situasjonen i Øst-Europa endret seg, og det har ingen sammenheng, sier Moen til Nordlys.

Med unntak av noen få internasjonale innslag, er øvelsen som starter for fullt 9. mars, en helnorsk operasjon.

– Dette er et oppdrag Forsvaret har for å bli bedre på å beherske alle forhold og utfordringer vi har i landet. I 2013 var vi i Bergen, i fjor var vi i Indre Troms, og nå altså i Finnmark.

– Hvordan gjør dere Russland oppmerksom på at dette ikke er ment som en provokasjon?

– Det gjør vi med å være åpen, og ha god informasjonsflyt, sier Moen.

Hovedmål

For Forsvarets del er øvelsen allerede i gang når troppeforflytning og materiell flyttes til øvingsstedet. Feltøvelsen kommer i gang 9. mars. Førstkommende mandag. Ifølge Forsvarets egne hjemmesider har øvelsen til hensikt å øke evnen til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. I tillegg blir det øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene, og forsvarsgrenene.