Før jul vedtok NRK å lyse ut fem stillinger som regionredaktører. Disse skal utgjøre et ledernivå over de 15 distriktsredaktørene i statskanalen.

Nord-Norge skal ledes av én regionredaktør - med base i Tromsø. Da søknadsfristen gikk ut hadde seks personer søkt på stillingen.

Medier24 har fått søkerlisten fra NRK. Søkerne er:

  • Tom Storvik (26), multimedieprodusent med bosted Oslo.
  • Eivind Undrum Jacobsen (38), redaksjonssjef, Bodø.
  • Nina Birgitte Einem (44), nyhetssjef, Tromsø.
  • Morten Ruud (54), distriktsredaktør, Alta.
  • Pål Hansen (56), regionredaktør, Tromsø.