Løshund avlivet i etter mistanke om ulveblanding

Løshunden som har blitt observert i de nordlige delene av Hamarøy og Tysfjord de siste dagene, ble tirsdag formiddag avlivet.