Sjarkfisker omkom: - Kan ha satt seg fast og blitt dratt over bord