Hålogalandsbrua: Vil innføre bompenger også for elbiler

Statens vegvesen ber Narvik kommune slutte seg til forslaget om å innføre halv bompengeavgift på elbiler og andre utslippsfrie biler også for Hålogalandsbrua.