- Vi skal ikke sitte i Oslo å bestemme over nord

Hålogaland Teater frykter pengemangel og manglende nasjonal tyngde dersom fylket overtar ansvaret for teateret. Kulturministeren svarer med øremerking av midler.