Én av dommerne ville frifinne ham, men nå er Jarle dømt i lagmannsretten

DØMT: Jarle Andhøy ble frifunnet i tingretten, men dømmes til betinget fengsel av lagmannsretten.

DØMT: Jarle Andhøy ble frifunnet i tingretten, men dømmes til betinget fengsel av lagmannsretten. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Jarle Andhøy er i Hålogaland lagmannsrett dømt til 30 dagers betinget fengsel og en ubetinget bot på 45.000 kroner for brudd på meldeplikten og forsikringsplikten ved reiser til Antarktis.

DEL

Han må i tillegg betale 10.000 kroner i saksomkostninger. Lagmannsretten har dermed gitt påtalemyndigheten medhold i anken av frifinnelsen fra Nord-Troms tingrett fra februar i fjor. Tingretten frifant Andhøy på grunn av villfarelse i argentinske regler.

Dommen i lagmannsretten er avsagt med dissens. Seks dommere, de tre fagdommerne og tre av meddommerne, stemte for domfellelse, mens en av meddommerne stemte for frifinnelse.

Den ulovlige Antarktis-turen skjedde i perioden mars-april i 2015 med seilbåten Berserk.

Lagmannsretten har funnet det bevist at Andhøy hadde kunnskap om det norske regelverket før ekspedisjonen i 2015, etter to tidligere Antarktis-ekspedisjoner som også har resultert i rettssaker. Retten mener Andhøy har tatt en bevisst risiko da han la ut på ekspedisjonen med en tillatelse utstedt av argentinske myndigheter. Slik retten tolker denne tillatelsen, så fritar ikke den argentinsk tillatelsen Andhøy fra plikter Andhøy har etter regler som håndheves av andre myndigheter.

Jarle Andøy har i retten forklart at han ikke ville forholde seg til norske myndigheter. Han stoler ikke på Norsk Polarinstitutt, og han mener seg dårlig behandlet i og med hendelsen etter forliset i 2011. Han valgte derfor bevisst ikke å melde ekspedisjonen til Antarktis til norske myndigheter.

Artikkeltags