Tross protester fra Sametinget og flere miljøorganisasjoner gir regjeringen grønt lys for gruvedrift og dumping av gruveslam i Kvalsund i Finnmark.

Etter at Miljødirektoratet i 2014 ga tillatelse til gruvedriften ble vedtaket klaget inn til Klima- og miljødepartementet. Nå har departementet vedtatt å opprettholde direktoratets vedtak om å gi tillatelse til kobbergruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune og deponering av avgangsmasser i Repparfjorden.

– Miljømessig forsvarlig

– Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet. Det stilles svært strenge vilkår og det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i en pressemelding.

Både Sametinget, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver klaget på Miljødirektoratets vedtak fordi de mente det manglet kunnskap om miljøvirkningene, men departementet mener likevel at klagene ikke gir grunnlag for å endre de tidligere vurderingene. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

– Død fjord

Naturvernforbundet mener at vedtaket betyr dumping av to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig i Repparfjorden.

– Vidar Helgesen har nå gitt grønt lys til ett av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, stikk i strid med faglige tilrådninger. Regjeringen har gitt oss en død fjord i julegave, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Også Natur og Ungdom reagerer sterkt. Allerede i 2014 da Nussir ASA fikk den første tillatelsen, øvde ungdommene på å danne lenkegjenger. Nå er de innstilt på å utføre aksjoner i praksis.

– Vi kommer til å gjøre det vi kan for å stanse dette prosjektet, og lenker oss fast om vi må, sier leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Leder i miljø- og energikomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V), konstaterer at Norge og Tyrkia er de eneste landene i verden som godtar gruvedeponier i fjorder, men til og med Tyrkia godtar ikke dette på så grunt vann som i Repparfjorden.

– Nå må vi få et nasjonalt forbud mot dumping av gruveavfall i fjorder. Repparfjorden er i tillegg nasjonal laksefjord, et vern som ikke har noen betydning når fjorden nå vil legges død, sier Elvestuen til NTB.

Skaper arbeidsplasser

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) peker på at gruvedriften i Kvalsund vil kunne skape om lag 150 arbeidsplasser i Finnmark.

– Den planlagte gruvevirksomheten i Nussir og Ulveryggen er et av de største mineralprosjektene i Norge og vil gi nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i kommunen og regionen, sier Sanner.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er positive til vedtaket.

– NHO er glad for at regjeringen har sett betydningen av Nussir-prosjektet for verdiskaping, arbeidsplasser og for det grønne skiftet, og håper dagens vedtak også gir signal om en mer positiv innstilling til nye mineralprosjekter, sier seniorrådgiver Christoffer Sahl i NHO.

Kobberforekomsten på Ulveryggen er Norges største forekomst og gruva kan bli Norges største kobbergruve noensinne. (©NTB)